AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Blijven inzetten op energietransitie

9 november 2016

Ondanks dat Flevoland de koploper is op het terrein van hernieuwbare energie, kan Flevoland niet achteroverleunen. Integendeel. Aanhoudende inzet op de energietransitie is nodig om als regio op termijn volledig duurzaam in de energiebehoefte te voorzien.

Waar andere provincies hun energie steken in het wegnemen van de groeiende weerstand ten opzichte van duurzame energie installaties, domineren positieve berichten het Flevolandse nieuws. Onlangs is het bijzondere Regioplan Windenergie vastgesteld, dat ervoor zorgt dat de Flevolandse wind echt voor iedereen waait.

Regio in beeld brengen

Een eerste stap richting de duurzaamheidsambitie is het in beeld brengen van de regio: wat is de opgave in de energietransitie voor Flevoland? Deskresearch en gesprekken met diverse stakeholders zorgden voor beantwoording van de volgende vragen:

  • Waar staat Flevoland nu in de energietransitie?
  • Welke trends en ontwikkelingen komen op Flevoland af?Welke partijen zijn bezig met de energietransitie?
  • Waarmee zijn zij bezig?
  • Waar willen zij op inzetten?
  • Wat voor positie en inzet verwachten zij van de provincie?

Samenwerking noodzakelijk

Tijdens de Statencommissie Duurzaamheid van 13 oktober vond beantwoording van bovenstaande vragen plaats. De noodzaak van samenwerken werd deze avond erkend.  Overheden, instellingen, bedrijven en burgers stuiten stuk voor stuk op problemen. Want: niemand kan het alleen en niemand heeft HET antwoord. Dit roept de vraag op hoe de provincie een betekenisvolle bijdrage kan leveren in dit samenspel.


Eerste inventarisatie van energieprojecten in Flevoland

Presentatie Statencommissie Duurzaamheid 13 oktober

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.