AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Bijeenkomst Zon op Land

19 januari 2017

Op 30 januari organiseren wij een bijeenkomst over grootschalige zon-projecten in het landelijk gebied. We willen dan samen met de aanwezigen een beeld vormen van zon op land. Wat is wenselijk? Wat niet? Waar lopen we in de praktijk tegenaan? De bijeenkomst is bedoeld om beelden uit te wisselen en als kick-off voor het verdere traject van besluitvorming. Aan het einde van de dag willen we conclusies trekken over de richtingen die we verder kunnen oppakken/uitwerken.

Tijdens de dag komen verschillende sprekers voorbij en gaan we in kleine groepjes aan de slag met verkennende gesprekken. Er wordt breed uitgenodigd: o.a. overheden, (maatschappelijke) organisaties, initiatiefnemers (bedrijven/collectieven), kennisinstellingen, et cetera. Kortom alle belanghebbenden zijn welkom. Aanmelden kan via omgevingsvisie@flevoland.nl

30 januari 2017
09.30-14.00 uur
Atelier Flevo-perspectieven, stationsplein 182 Lelystad

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.