AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Bijeenkomst Regionale krachten

20 oktober 2016

Aan de slag met ‘grensontkennend’ samenwerken!

Op 16 november vindt de tweede bijeenkomst van het perspectief Regionale krachten plaats. Tijdens deze bijeenkomst willen we de krachten van de verschillende regio’s in kaart brengen. Van 12.30 tot 16.30 uur gaan we in het Atelier in gesprek met verschillende de regio’s. Wilt u vanuit uw gemeente, provincie of regionaal samenwerkingsverband een bijdrage leveren? Meld u dan aan via omgevingsvisie@flevoland.nl.

Eerste bijeenkomst
Op 6 oktober spraken we al met vertegenwoordigers van de gemeenten Lelystad en Noordoostpolder, de Stadsregio Amsterdam (SRA) en de provincie Utrecht. We hebben vanuit verschillende invalshoeken naar de kansen van regionale krachten gekeken. De noodzaak om ‘grensontkennend’ samen te werken, werd door alle aanwezigen ondersteund. Lees het verslag van deze bijeenkomst.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.