AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Bijeenbrengen van verschillende ketenpartijen

29 november 2016

Flevoland wil aan de slag met de transitie naar een circulaire economie. Dit is een van de zeven lange termijn opgaven die momenteel wordt uitgewerkt voor de Omgevingsvisie van de provincie. Omdat de recyclingsector hierin een spilfunctie heeft, verzamelden de recyclingondernemers in Flevoland zich in het atelier in Lelystad. Om samen de kansen en mogelijkheden te inventariseren en na te gaan tegen welke belemmeringen men aanloopt om als Flevoland koploper grondstoffenleverancier te worden.

De ambitie om als Flevoland hoogwaardige leverancier te zijn van  grondstoffen is een kans, daar moet je morgen nog mee beginnen, werd gezegd. Ton van der Giesen is directeur van Van Werven, een bedrijf werkzaam op het gebied van infra en recycling. Hij trapte af met een presentatie over de kansen voor Flevoland op het gebied van circulaire economie en sloot af met de woorden: “Wees ambitieus, ook op korte termijn!”

De toon was gezet. De ondernemers gingen uiteen om met elkaar de mogelijkheden te verkennen. Opmerkelijk was dat al snel werd dat er al best veel gaande is in Flevoland, maar weten mensen dat wel? Daar ligt een opgave.
Ook werd opgemerkt, een  gezamenlijke ambitie van ons om koploper grondstoffenleverancier te worden, daar kan niemand op tegen zijn. Het punt is alleen dat  we hier met alleen mensen zitten uit dezelfde sector en dat is precies nièt wat je nodig hebt, als je die ambitie ook echt wilt verwezenlijken.

Volgens de recyclingsector ligt er vooral een opgave voor het samenbrengen van nieuwe ketenpartners. De zoektocht en het bijeenbrengen van verschillende ketenpartijen is de uitdaging. Als dat lukt ontstaat er een mooie weg naar een circulair Flevoland.

 

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.