AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Bijdragen aan de energiestransitie

11 januari 2017

Het einde van het fossiele tijdpark raakt in zicht. De prijs van fossiele energie stijgt, terwijl de prijs van duurzame energie daalt. Zelfs fossiele energiebedrijven, zoals Shell, investeren in groene energie. Er is veel geld beschikbaar voor duurzame energieprojecten. Zo stelt de overheid bijvoorbeeld volgend jaar een recordbedrag van 12 miljard euro beschikbaar voor de subsidie van duurzame energie. Ook worden er door provincies steeds meer fondsen ter stimulering van de verduurzaming opgericht. Zo ook het Funs Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) dat met een maximum van 15 miljoen per project risicodragende financiering biedt aan zowel kleine als grote projecten. Michel Hendriks, fondsdirecteur van het FSFE, vertelt tijdens een presentatie aan het team van het perspectief Duurzame energie dat het beschikbaar stellen van alleen geld niet voldoende is om snel afscheid te nemen van het fossiele tijdperk.

Ondanks dat er steeds meer geld beschikbaar komt voor de verduurzaming, wordt een aanzienlijk deel niet gebruikt. Michel Hendriks illustreert deze uitspraak met de ontwikkeling van het Stimuleringsregeling duurzame energieproductiebudget (SDE). Het SDE budget wordt jaarlijks hoger, echter het niet gehonoreerde bedrag ook. Een aanzienlijk deel van het SDE budget vloeit jaarlijks terug in de staatskas. Zo zijn er meer fondsen die minder geld uitlenen dan verwacht. Er is dus genoeg geld voor duurzame projecten, maar een aanzienlijk deel wordt niet gebruikt.

Voornamelijk kleine projecten, maar ook grote projecten waarbij banken niet het volledige bedrag willen financieren lopen spaak. Daardoor komen veel duurzame energieprojecten niet van de grond. Het FSFE springt in dit gat, net als andere provincies die soortgelijke fondsen hebben opgericht. Een bijdrage leveren aan de energietransitie is voor Friesland prioriteit nummer 1. En met succes. Het FSFE heeft sinds de oprichting twee jaar geleden al 35 duurzame energieprojecten gefinancierd met een totale waarde van bijna 100 miljoen euro. Projecten die zonder het bestaan van FSFE waarschijnlijk niet van de grond waren gekomen.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.