AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Ateliersessie Recreatie en vrije tijd - verslag

13 april 2016

In Flevoland zullen we in de toekomst alleen nog maar meer vrije tijd hebben om te besteden. Trends zoals vergrijzing en de robotisering van de arbeidsmarkt dragen ertoe bij dat recreatie en vrijetijdsbesteding een nog grotere maatschappelijke functie gaat innemen. Hoe moeten we in de toekomst naar recreatie en vrije tijd kijken.

Lange termijn trends

Conrad van Tiggelen, directeur marketing van de NBTC, schetst een toekomstbeeld voor ons op zowel nationaal als internationaal niveau. Hij vertelt met name over de vervaging van grenzen wereldwijd en de toenemende mobiliteit van mensen. In plaats van het denken in grenzen van landen, provincies en gemeenten waarbinnen men vrije tijd besteedt, pleit hij voor het organiseren van recreatie en vrije tijd rondom metropoolregio’s. “Zie Nederland als een grote stad, Holland City! Binnen dit netwerk kan je een arrangement creëren. Neem de passie van iemand als uitgangspunt en probeer daar locaties aan te verbinden.”

De groene gebieden in Nederland (Zeeland, Groene Hart, Veluwe en Flevoland) worden extra belangrijk. Dat biedt kansen voor Flevoland. Bijvoorbeeld het vergroten van de beleefbaarheid van de landbouw. NBTC profileert Nederland als Waterland. Daarbinnen kan Flevoland zich heel goed positioneren, met het verhaal van de strijd tegen het water en de inpoldering, maar ook met actieve wateractiviteiten.

Is Nederland en Flevoland klaar voor 2050? De 5 B’s spelen een belangrijke rol.

  1. Bereikbaarheid: spreek niet meer van afstand maar denk in reistijd
  2. Beschikbaarheid: stem openingstijden af met vakantieperiodes van bezoekers
  3. Betaalbaar: pay as you please, ruileconomie
  4. Bekendheid: big data marketing, onderscheidend vermogen
  5. Beleefbaarheid: ervaringen, vitaliteit, uniek

Het verhaal van Flevoland

Rinkje Tromp van Toerisme Flevoland presenteerde tijdens de sessie de lokale context. Is Flevoland eigenlijk een aantrekkelijke regio waar men graag naar toe gaat? Met een gemiddelde waardering van een 4.7 komt Flevoland in vergelijking met andere provincies er niet goed vanaf, bleek uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Toerisme Flevoland. Wat is er eigenlijk te beleven – oftewel wat is het Flevolandse verhaal? Onbekendheid met de regio, was de meest gebruikte reden waarom men de provincie zo laag waardeerde. In het vertellen van het verhaal ziet Rinkje Tromp voor de toekomst een belangrijke opgave.

Het verhaal van Flevoland is voor buitenlanders interessant, de dijken, het water en de polder, nieuwe architectuur. Voor Nederlanders is Flevoland gewoon een polder. “Flevoland is al ambitieus en dynamisch, we zouden speelser en zelfbewuster kunnen zijn. En bovenal zou Flevoland avontuurlijk moeten zijn. De droom is dat hier altijd wat te beleven en te ontdekken is.”

Ruimtelijke patronen

Universitair docent Roel Rutte van de Universiteit van Tilburg, gaat nader in op de stedelijke recreatiepatronen die hij ziet rondom de steden Amsterdam en Zwolle. Waar kansen liggen voor Flevoland in de toekomst, is volgens Roel Rutte onder meer bij een nieuwe invulling van alledaagse recreatie. Voor alledaagse recreatie is de bereidheid van mensen om te reizen het kleinst.

De beleving van een stad is daarbij een belangrijke factor. De beleving wordt versterkt als er een verwevenheid is aan functies. De stad met rafelranden, oude en nieuwe architectuur en veel functies door elkaar. Dat maakt een omgeving speels en spannend.

Kansen voor Flevoland

Uiteindelijk gaat het erom dat Flevoland een prettige plek is om te wonen. Daarnaast biedt Flevoland kansen voor een groeiende markt van vrijetijdbesteding. Het mengen van functies maakt de omgeving speelser. Ook voor de ouder wordende bezoeker kan er met het combineren van functies een goed aanbod gegeven worden. Combineer cultuur met natuur, het waterverhaal met het agrarisch verhaal en het agrarisch verhaal met gezondheid en gezond voedsel. Maak agrarische activiteiten beleefbaar.

In de Ateliersessie 'Ruimte voor voedsel' spraken we met deskundigen over Flevoland als koploper voor transparant en goed voedsel. Flevoland als proeftuin voor een Footloose business concept. Zo kan je Flevoland als merk neerzetten. Maak die landbouw beleefbaar en transparant, dan wordt het voor de bezoeker ook interessant.

Presentaties

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.