AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland
Vorige Volgende


 

Perspectief

'De ‘doe-het-zelfsamenleving’ bestaat al in Nederland', hoorden we herhaaldelijk tijdens de ateliersessies. 'De mooiste dingen in Flevoland zijn  niet gepland', klonk tijdens de meetup in Lelystad. Niets meer aan doen, zou je zeggen. Een ander - nog luider klinkend - geluid was: 'Ga ruimte geven aan die kracht binnen de samenleving.' Ondersteun de Ubers, de Snappcars en andere doe-het-zelvers en knutselaars. Geef ontwikkelruimte aan partijen die iets met elkaar willen opbouwen.

 Verdieping

Werken vanuit waarden
De doe-het-zelf samenleving is vooral een opgave voor de overheid. Het vraagt om een andere houding. 'We zitten in een transitie waarbij we regelgeving loslaten en weer keuzes maken op basis van onze waarden', vertelt Hein Pieper, dijkgraaf bij Waterschap Rijn en IJssel.

Resultaten en output domineren het publieke debat. Daar gaat het niet om. 'Het gaat over werken vanuit de zeven deugden. De waarden zijn belangrijker dan de output', aldus Pieper. Door te sturen vanuit waarden kan men ruimte geven aan initiatief. 'Vissers en boeren zijn er aan gewend om de juiste voorwaarden te creëren, de natuur moet de rest doen', stelt Lubbert Schenk van Urk. 

 

'De overheid hoe we haar nu kennen, kennen we niet meer in 2060'

Adjiedj Bakas, trendwatcher des Vaderlands


 

'De overheid doet al enorm haar best om meer ruimte te bieden aan initiatief', merkt Arianne Wondergem van de dorpsvereniging Rutten. 'Veel mensen zijn in staat om bijzondere dingen te doen', zegt Ivonne de Nood, ze is gebiedsregisseur van Oosterwold. 'Voor je het weet bepaalt de overheid voor je wat je wilt', vult Joze Deen van de dorpsvereniging Marknesse aan. Ze is ook realistisch: 'We kunnen ook niet zonder de overheid.' Arianne en Joze zijn trots op wat ze als dorpsverenigingen voor elkaar krijgen als gemeenschap. 'Nieuwe vormen van binding ontstaan ook in Almere,' ervaart Ivonne, 'door de unieke manier van zelfontwikkeling ontstaat sociale verbondenheid met de plek in Oosterwold'.

 

Burgerstijlen nu en in de toekomst
Er is een verscheidenheid aan leefstijlen ontstaan in de samenleving. De groep pragmatici en buitenstaanders zal in de toekomst toenemen. Dat houdt dat de overheid nieuwe verbindingen moet zoeken.

Uitdagingen

Hoe zou een overheid de kracht uit de samenleving op een goede en betekenisvolle wijze kunnen ondersteunen?

 

 

'Ga vooral experimenteren en leer van de wereld om je heen'
Ferenc van Damme, projectleider communicatie en participatie, provincie Overijssel

'Ruimte voor experiment dat klinkt sympathiek, maar neem je als overheid initiatieven die kennelijk buiten je eigen kaders vallen wel echt serieus', vraagt Sjaak Kruis van de Stadmakerij Lelystad zich af. Ivonne ziet dat de instituties nog niet klaar zijn om mee te bewegen: 'Er zijn nog veel achterliggende regels, die geslecht moeten worden.' Arianne merkt dat de overheid steeds weer nieuwe beren op de weg ziet. Robert Träger van de gemeente Almere valt haar bij: 'Te veel plekken voor initiatieven worden dood gerekend door de overheid.'

Als de regio er voor kiest om mensen maken de regio tot adagium te maken, hoe zorgen we er dan met elkaar voor dat we op een betekenisvolle wijze ruimte geven aan initiatieven?

   

'Overheid en samenleving kunnen in Flevoland op dezelfde stoel zitten'

Marc Witteman, oud-gedeputeerde

'Ik hoop dat de overheid zich ontwikkelt tot een overheid die luistert en de wens van de samenleving voorop stelt', zegt Joze Deen. Jules Overmars van dorpsbelang Kraggenburg: 'Help ons met ideeën, inspiratie en energie om ons dorp leefbaar te houden.' Arianne is vol vertrouwen dat de overheid deze stap op termijn weet te zetten: 'Het begint bij vertrouwen in de samenleving, dan kun je daadwerkelijk samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, zonder hiërarchie.' Is het tijd voor een opgefrist repertoire?

De medaille kent ook een keerzijde. Bij de concrete uitvoering merkt Ivonne dat soms het recht van de sterkste geldt. Dat mensen geen rekening houden met de effecten van hun plannen voor hun buren. Dan kijken initiatiefnemers weer naar de overheid en vragen om regulering. Dat is ook terecht: 'De overheid heeft een regulerende rol. Ruimte voor initiatief betekent echter ook dat mensen weer zelf leren om  mechanismen te bedenken om dat te voorkomen en minder hoeven terug te vallen op de overheid', zo formuleert Ivonne heel precies. 'Als samenleving zullen we daar keer op keer weer een balans in moeten vinden,' vult Sjaak Kruis haar aan. Als het ergens kan, dan is het in Flevoland.

 

 

 

Gesprekinzichten

Flevoland 3.0 (26-2-2016)
Perspectieven op Flevoland (20-4-2016)
Adjiedj Bakas (11-4-2016)

Meetups
Regiogesprekken

 

Regiometer


Wie zijn geïnteresseerd in de maatschappelijke opgaven? De regiometer geeft een impressie van de partijen die in potentie mee kunnen doen en het aantal partijen dat al interesse heeft getoond. Dat aandeel is in kleur aangegeven.

 

 Perspectieven