AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland
Vorige Volgende


Perspectief

Flevoland staat niet op zichzelf, maar is verbonden met haar omgeving. Uit kaartbeelden die tijdens de ateliersessies voorbijkwamen blijkt, vooral op het gebied van wonen en werken dat de relaties sterk gericht – en afhankelijk – zijn van de nabijgelegen regio’s. 

En dat heeft gevolgen voor je voorzieningen. In de regio is gezegd: 'Moeten we alles willen? Wees realistisch. Doe niet wat anderen al doen. Zolang de bereikbaarheid uitstekend is, vind ik het acceptabel dat ik woon in Zeewolde en naar het theater ga in Amersfoort.' 

Ook op bestuurlijk niveau is dit geluid herkend. Carlo van Dijk van de Regio Zwolle: 'Het draait om grensontkennende samenwerking tussen partijen.' Vraagstukken laten zich niet bestuurlijk begrenzen. Generiek beleid maken provincie breed werkt niet.

Flevoland is bijvoorbeeld niet een homogene arbeidsmarkt. Almere behoort tot de Amsterdamse regio. De focus in de rest van Flevoland ligt meer op Overijssel en Gelderland. 

'De regio Zwolle met Dronten, de Noordoostpolder en Urk blinkt uit in vakmanschap, het is een maakregio. Maak van deze verschillen juist je kracht', aldus Harke Plas, Stichting metropoolregio Zwolle.

 


'Flevoland ademt mee met de omliggende regio’s'
Peter Louter, economisch geograafVerdieping

Peter Louter, economisch geograaf, heeft zich toegelegd op het analyseren van Daily Urban Systems, ruimtelijke-economische ontwikkelingen in en tussen gebieden in Flevoland. 

Hij concludeerde dat Flevoland profiteert van de uitstraling van met name Amsterdam en Zwolle, maar er ook in sterke mate afhankelijk van is. 

'Dat is op zichzelf niet erg, als je er maar bewust van bent. Ken je plek in het grotere geheel', aldus hoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw. 'Het bepaalt hoe je aan de verschillende tafels zit.'

De Zeeuw adviseert om goed na te gaan denken over twee zaken. Ten eerste: wat kun je betekenen voor de regio om je heen? En ten tweede: welke items heb je, die je eigen kracht geven? 

 

'Met de twee gezichten van de randmeren heeft de regio recreatief goud in handen'

Directeur van de Eemhof

Neem bijvoorbeeld de toegevoegde waarde van Almere voor de omliggende regio. In toenemende mate vervult Almere daarbinnen een functie als toegangspoort voor nieuwkomers uit de rest van Nederland en het buitenland. In Almere vinden zij een betaalbare woning van waaruit ze wooncarrière kunnen maken in Almere, binnen de polder of de agglomeratie Amsterdam: Almere als roltrap. 

 

 

 

Uitdagingen

Benut je krachten in de omgeving en probeer niet zelf compleet te zijn. 'Krijg de onderlinge relatie goed in de vingers en baseer daarop de gezamenlijke acties', aldus Henk Maas, gemeente Harderwijk 

Voorbeeld: In Lelystad wordt de luchthaven uitgebreid. Wat is de toegevoegde waarde voor de regio? Het biedt ruimte voor verdere economisch groei van MRA en Lelystad. Tevens versterkt het de poortfunctie van Lelystad voor de MRA. De provincie Gelderland verkent op dit moment de mogelijkheden die de ontwikkeling van Lelystad Airport biedt. 

De gemeente Harderwijk start dit najaar een ruimtelijk-economische verkenning naar de relatie met Flevoland en Lelystad in het bijzonder. 

 

'Krijg de onderlinge relatie goed in de vingers en baseer daarop de gezamenlijke acties'
Henk Maas, gemeente Harderwijk

 

 

Gespreksinzichten

Waar werken we over 20 jaar? (14-3-2016)
Trek naar de stad (23-3-2016)
Perspectieven op Flevoland (20-4-2016)
Vrijetijdsbesteding (31-3-2016)
Stedelijke transformatie & vernieuwing (23-3-2016)

Meetups
Regiogesprekken

 

Regiometer


Wie zijn geïnteresseerd in de maatschappelijke opgaven? De regiometer geeft een impressie van de partijen die in potentie mee kunnen doen en het aantal partijen dat al interesse heeft getoond. Dat aandeel is in kleur aangegeven.

 

 Perspectieven