AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland
Vorige Volgende


Het atelier Flevo-perspectieven
De provincie Flevoland staat voor de opgave om een
strategisch plan te schrijven voor de toekomst van Flevoland: de Omgevingsvisie. Dat wil en kan de provincie niet alleen. Daarvoor hebben we het Atelier Flevo-perspectieven ingericht.

De schat aan inzichten die de gesprekken met de experts hebben opgeleverd zijn vertaald naar zeven perspectieven voor de lange termijn ontwikkeling van Flevoland.

 

 

 

In gesprek met experts
De afgelopen maanden hebben we in het atelier gesproken met vele experts van binnen en buiten de provincie. Met hun hebben we stilgestaan bij vragen als: Hoeveel mensen wonen er straks in Flevoland? Waar verdienen we in Flevoland ons geld mee? Hoe gaan we in de toekomst recreëren? Hoe gaan de bedrijven en overheden zich in de toekomst ontwikkelen?
Welke economische sectoren gaan zich verder ontwikkelen?
  In gesprek met de regio
Volgend op de gesprekken met tal van experts is gesproken met Flevolanders en partijen uit Flevoland. Daarbij zijn de perspectieven gecheckt en hebben de  gesprekspartners aangegeven welke betekenis de perspectieven voor hen hebben. Hiervoor zijn verschillende vormen gebruikt. In elke Flevolandse gemeente is een meet up georganiseerd. De signalen en ideeën die we hoorden zijn verwerkt in de perspectieven. Er zijn tientallen 1 op 1 gesprekken gevoerd met maatschappelijke organisaties, ambtenaren en initiatiefnemers.
 

Online atelier
Online is er ook veel gebeurd. De content op de website visieopflevoland.nl groeide met gastbijdrages vanuit heel Flevoland en ook het sociale media verkeer stond niet stil. Hieronder een impressie van hoe de video van de straatinterviews in Almere zich via Facebook heeft verspreid.


 
 
Het resultaat
Door de inzet van velen in en buiten de provincie is het atelier er in geslaagd om een robuust beeld te creëren van dé strategische vraagstukken die van groot belang zijn voor de toekomst van Flevoland. Die zijn vervat in de Flevo-perspectieven.
  Hoe nu verder?
De perspectieven bieden een inspirerende blik op de toekomst. Wij dagen u uit om hiermee aan de slag te gaan. De leden van Provinciale Staten besluiten op 13 juli met welke Flevo-perspectieven de provincie aan de slag gaat.

Ga naar Context