AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland
Vorige

Perspectief

Technologische ontwikkelingen vinden sneller plaats dan ooit. Daardoor ontstaan en verdwijnen er banen. Dit biedt kansen. Tegelijkertijd is er alertheid nodig voor een groeiende groep van nu al 1 miljoen mensen, die moeite heeft om mee te bewegen met deze digitale ontwikkelingen, aldus Monique Kremer, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de UvA. Adjiedj Bakas, trendwatcher des Vaderlands: 'Van alle banen die in 1920 bestonden, is zeker 80% verdwenen.'

Vooral de lager opgeleide middenklasse die in Flevoland ruim voorhanden is, is gevoelig voor dit soort werkloosheid volgens het CPB. Mensen die werkloos zijn hebben gemiddeld gezien een slechtere mentale gezondheid, dan zij die wel een baan hebben. Het zorgt ervoor dat mensen een (mentale) deuk oplopen, stelt hoogleraar arbeidsparticipatie, Roland Blonk, in zijn onderzoek.

In de toekomst zal daarom de beweging richting een inclusieve arbeidsmarkt doorzetten, waarbij mensen zoveel mogelijk en duurzaam meedoen, beweert Onno Vermooten, directeur werkbedrijf Lelystad. Niet kijkend naar beperkingen, maar naar mogelijkheden. Inclusiviteit in de samenleving is belangrijk. Dat kan door betaald of onbetaald werk. 'Meedoen is in essentie de krachtige samenleving', aldus Fred Nilsen, beleidsmedewerker onderwijs en arbeidsmarkt gemeente Lelystad.

 

'Meedoen is in essentie de krachtige samenleving'

Fred Nilsen, beleidsadviseur onderwijs en arbeidsmarkt gemeente LelystadVerdieping

Flevolandse context
Het regionaal schaalniveau is bij uitstek geschikt om ‘meedoen’ hands-on op een laag schaalniveau aan te pakken. Peter de Vreede, directeur van het Centraal Maatschappelijk Ontwikkelcentrum: 'Een krachtige samenleving bouw je op buurt- en wijkniveau; mensen moeten hiermee zelf aan de slag.'

Urk is eerder al aangewezen als voorbeelddorp van een krachtige samenleving. Het Urker 'model' is niet te kopiëren. Het is ontstaan in een unieke setting. Je kunt er wel van leren, maar je kunt het niet forceren. Gun het de tijd om het te laten ontstaan, is het advies vanuit Urk aan de rest van Flevoland.

 


Urk als voorbeeld van een krachtige gemeenschap

Burgermeester Pieter van Maaren ziet Urk als een voorbeelddorp om te laten zien hoe een krachtige samenleving eruit ziet: “De Urkers hebben oog en oor voor elkaar.” Volgens van Maaren geldt dan ook niet de krachtige, maar de Urker-samenleving.

'Gun het de tijd om het te laten ontstaan'

Meetup Urk


 

Uitdagingen

‘Meedoen’ organiseer je niet provinciebreed. ‘Meedoen’ in Lelystad en Almere is van een andere orde dan ‘meedoen’ in het landelijk gebied.

'In Almere en Lelystad hebben we last van grote stedelijke problematiek: meer mensen in de bijstand dan mensen aan het werk', aldus Onno Vermooten, directeur werkbedrijf Lelystad. Er is meer nodig dan beroepsscholing om weer mee te doen. 'Sociaal ondernemerschap ontwikkelen is belangrijk: wat ga je betekenen voor de samenleving?', aldus Anneke Goudswaard, lector nieuwe arbeidsverhouding, Windesheim Flevoland. Het gaat ook om inzetten op het belang van persoonlijke vorming en deelname aan de maatschappij. Hoe organiseer je dat?

In de dorpen zien we een hele andere uitdaging. Daar zien we al mooie voorbeelden van krachtige samenlevingsvormen. 'In Rutten hebben we bijvoorbeeld met 100 mensen een nieuwe visie gemaakt voor de toekomst. Laat ons zelf de toekomstplannen van ons dorp maken', bepleit de voorzitster van dorpsbelangen Rutten. Hoe zorg je ervoor dat hiervoor ruimte is?

 

'Sociaal ondernemerschap ontwikkelen is belangrijk: wat ga je betekenen voor de samenleving?'

Anneke Goudswaard, lector nieuwe arbeidsverhouding, Windesheim Flevoland

 

Gespreksinzichten

Trek naar de stad (23-3-2016)
Leefbaar landelijk gebied (8-4-2016
Adjiedj Bakas (11-4-2016)
Interview met Arbeidseconoom Joop Schippers
Interview met Monique Kremer Bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap

Meetups
Regiogesprekken

 

Regiometer


Wie zijn geïnteresseerd in de maatschappelijke opgaven? De regiometer geeft een impressie van de partijen die in potentie mee kunnen doen en het aantal partijen dat al interesse heeft getoond. Dat aandeel is in kleur aangegeven.

 

 Perspectieven