AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland
Vorige Volgende

Perspectief

Flevoland heeft een bijzonder en krachtig verhaal. Wees je in de verdere ontwikkeling van de regio bewust van het unieke karakter van de plek en van de mensen die er wonen en werken. 'Plaatsgebonden identiteit is een anker voor regionale ontwikkeling', stelt Wouter Jan Verheul, bestuurskundig adviseur.

 

 

'Je moet de plek kennen, om hem te kunnen maken'
Wouter Jan Verheul


Een onmiskenbare en onverwoestbare kern
Flevoland is geen eenheidsworst. Er bestaan verschillen tussen generaties, tussen de nieuwkomers en de autochtone Flevolanders, tussen stad en platteland en tussen de drie verschillende polders. Zelfs tussen de tien dorpen in de NOP. Ieder met een eigen dorpsvisie en pleidooi voor het behoud van de identiteit van de afzonderlijke dorpen.

Tegelijkertijd heeft het verhaal van Flevoland een onmiskenbare en onverwoestbare kern. Die bestaat uit een zeer bijzondere ontstaansgeschiedenis, een geheel eigen manier van doen en unieke landschappen. Daar is men trots op, zo bleek keer op keer tijdens interviews, fotowedstrijd, meetups en straatinterviews.

 Verdieping

Ontstaansgeschiedenis
Flevoland is het grootste waterbouwkundig werk ter wereld. Het is de kroon op de lange Nederlandse geschiedenis van de strijd tegen het water. Het agrarisch, civieltechnisch en cultureel erfgoed is uniek en bepaalt nog altijd het uiterlijk van de polder. En bij het creëren van de polders kwam een ouder stuk Nederlandse geschiedenis letterlijk boven water: de scheepswrakken en andere archeologische vondsten.

Poldermentaliteit
Bij dat nieuwe land, past een bijzondere mentaliteit: die van de pionier. 'Je kan hier dingen doen die elders in Nederland niet gebeuren', aldus dichter Justin Samgar. 'Flevolanders malen minder om falen. Zonder risico’s geen succes', schreef journalist Quirrijn Visscher in een artikel in Trouw. Maarten van de Ven, directeur van Flevonice, onderschreef dat. 'Als het een keer minder goed uitpakt, is dat geen ramp. Er heerst hier een doorzettingsmentaliteit en een wens om alsmaar dingen te verbeteren.' De pioniersmentaliteit wordt dan ook sterk gekoppeld aan ondernemerschap.

Er komen nog steeds nieuwe pioniers de polder in. Mensen die op het nieuwe land een nieuwe toekomst zien. Ook zij laten het vertrouwde los. Volgens onderzoek is dit type mens toekomstgericht, prestatiegericht en staan ze open voor vernieuwing. 'De instelling is ‘we zitten hier samen, laten we er wat van maken’', aldus Kees-Jan Honig van Condoor.

 Fysiek herkenbare provincie
Fysiek is Flevoland de meest herkenbare provincie:  rechte lijnen, groen–blauwe structuren en veel ruimte. De verschillende polders zijn anders ingericht, maar allen typisch Flevolands. 'Flevoland heeft een vanzelfsprekend krachtig landschap', aldus Eric Luiten, Rijksadviseur Landschap en Water. Dit wordt ook gewaardeerd, bleek tijdens de meetup in Dronten: 'De ruimte, die luchten: het is telkens weer een verademing als ik Flevoland binnen kom rijden.'

Volgens Henk Meijer – Flevolander van het eerste uur en programmamanager duurzame gebiedsontwikkeling Almere - zijn de blauw-groene structuren kernkwaliteit van Flevoland. Daarnaast is water een identiteitsdrager. 'Beiden kunnen veel beter benut worden, ook voor recreatieve doeleinden', zegt Rinkje Tromp van Toerisme Flevoland evenals deelnemers aan de meetups in Zeewolde en Dronten.

 

'Flevoland slaagt erin om het anders te doen. Vanuit een totaal ander paradigma een woon- en werkomgeving neer zetten die zich continu kan vernieuwen'

Marcel Kolder, kanteldenker uit Almere


 

 

 

Uitdagingen

Flevoland is toekomstgericht, wil innoveren en ondernemen. 'Nederland heeft dat ook nodig. Zo kan Flevoland als regio van betekenis zijn voor Nederland', aldus Marc van Eck, marketeer bij Business Openers. 'In Flevoland is daar draagvlak voor. Men is gewend dat er zich weer dingen vernieuwen', aldus Henk Meijer. Tegelijkertijd zijn er ook die zeggen ‘pas op met de constante drang naar vernieuwing, wees af en toe tevreden met wat je hebt, koester je wortels en heb aandacht voor de behoeften van de bestaande Flevolandse samenleving.‘

We zullen onszelf bij ontwikkelingen en initiatieven voortdurend moeten afvragen: past het bij Flevoland en bij de kwaliteiten die we hebben? Voer daarbij telkens het gesprek, vanuit het verhaal van Flevoland én met aandacht voor lokale verschillen.

 

'Flevoland heeft wél een verhaal'
Eva Vriend, historicus en journalist


 

 

 

 

Eerste aanzet
In de meetups en interviews werd een eerste aanzet gedaan voor dat gesprek. ‘Verklaar het landschap niet heilig’, lijkt de overheersende mening over de kwaliteiten van het landschap. Zet de dingen niet op slot, maar zoek naar creatieve manieren om vernieuwing binnen robuuste structuren voort te zetten. Stimuleer een grotere landschappelijke variëteit van de groen-blauwe dooradering van het gebied, klonk verder tijdens de meetup in Zeewolde. 'Landschap is geen statisch fenomeen, het volgt de functionaliteit. Dus verbeter en verfijn het robuuste kader dat de pioniers hebben neergelegd', aldus Cees Maris, Zeewoldernaar.

En blijf dicht bij wie je bent. 'Waarom jaren dertig woningen bouwen? Flevoland bestond toen nog niet eens. Waardeer je eigen tijd van ontstaan. Voeg iets toe vanuit je eigen periode', aldus Henriëtte Verheyen, Oversticht.

  ‘De pioniersmentaliteit en ondernemersgeest kun je inzetten voor de vernieuwing van de polder’
Anita Blom van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

 

 

Gespreksinzichten

Vorm volgt functie (8-4-2016)
Typisch Flevoland (5 -4-2016)

Meetups
Regiogesprekken

 Perspectieven