AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland
Vorige Volgende 

Perspectief

We staan aan de vooravond van een grote verandering richting een elektrische, fossielvrije en gasloze energievoorziening. 

'We gaan naar een all electrical society', aldus Margot Weijnen, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en hoogleraar proces- en energienetwerken aan de TU Delft. Dat hebben we met elkaar afgesproken in het Nationaal Energieakkoord. Tijdens de regiobijeenkomsten werd duidelijk dat dat nog lang niet is doorgedrongen bij alle Flevolanders.

Andries Greiner, voorzitter van Bedrijfskring Lelystad: 'Er is geen discussie over de noodzaak van duurzame energie.' Dat werd tijdens de regiobijeenkomsten door inwoners wel herkend. De reactie was alleen vaak, dat doen we toch al. Waarop Andries Greiner stelt: 'De vraag is wat we nog meer en nog sneller kunnen doen.'

 

'De vraag is wat we nog meer en nog sneller kunnen doen'
Andries Greiner, voorzitter Bedrijfskring Lelystad

Van centraal naar decentraal
Momenteel wordt energie centraal geproduceerd en decentraal verbruikt. We zullen echter ook naar vormen gaan, waarbij energie vanaf verschillende plekken wordt toegevoegd aan het netwerk. 

'Energie transporteren kost veel energie. Decentraal moet de voorkeur hebben', aldus Sylvain van Ligtenberg, directeur van Enodes.

Decentrale opwekking van (duurzame) energie vraagt ruimte voor opwekking en infrastructuur. Steeds meer zal energie tussentijds moeten worden opgeslagen. 'Er is opslag nodig, veel opslag', volgens Teun Bokhoven, voorzitter van de Duurzame Energie Koepel. Dit om teveel geproduceerde energie op te slaan, want we kunnen deze extra energie niet gelijk gebruiken.
 

'De investeringen van nu moeten toekomstgericht zijn'

Diederik Dicou, De Nederlandsche BankVerdieping

Slimme netwerken
Het huidige systeem kan geen maatwerk leveren. Het matchen van lokale vraag en aanbod vraagt om de introductie van slimme netwerken. Investeer daarom in meer kennis over slimme aansluitingen. Andrea Terbije, onderzoeker aan de Universiteit van Wageningen: 'Probeer vanuit je positie als koploper duurzame energieproductie ook innovatiekoploper te worden. Zet niet alleen in op de productiekant, laat de innovatiekant niet onbenut.'

 

 

Investeringen in duurzame energie
We moeten toe naar een duurzame energiemix, waarbij we verder kijken dan zon- en windenergie. Pier Vellinga, emeritus hoogleraar klimaatverandering en maatschappelijke implicaties, pleit tijdens de sessie over klimaat om hierbij alle beschikbare technieken in te zetten.
Flevoland speelt maar enkele troeven uit: om duurzaam te worden moeten alle opties verkend en toegepast worden (zon, biomassa, biogas, algenteelt, besparing etc.).

Wat je vervolgens doet, en op welke schaal, dat is een keuze van de politiek. Margot Weijnen, hoogleraar proces- en energienetwerken, benadrukt nogmaals dat het durven kiezen voor een helder perspectief beter is dan geen keuze maken.

 

'Wat we gisteren (niet duurzaam) hebben gebouwd, moeten we vandaag eigenlijk al afschrijven'
Diederik Dicou, De Nederlandse Bank

 

Uitdagingen

Het produceren van duurzame energie is niet meer voorbehouden aan de grote energiebedrijven. Zeker ook in Flevoland zijn en zullen particulieren en coöperaties steeds vaker het initiatief nemen. Binnen een energiecoöperatie mag iedereen meedoen. Hierdoor ontstaat een heel pluriform speelveld.

De uitdaging om van centrale opslagplekken naar decentrale energievoorzieningen te komen, vergt veel van organisaties, maar ook van de Flevolandse inwoners. Er zullen overal nieuwe aansluitingen moeten komen op slimme energienetwerken. Flevolander Jan Nieuwenhuis: 'De energietransitie gebeurt toch wel. We moeten vooral kijken hoe iedereen mee kan gaan doen.'

 

 

 

'We hebben elkaar nodig voor het doorzetten van de energietransitie'

Jacqueline Cramer, ambassadeur van circulaire economie

 

Gespreksinzichten

Groene economie (29 maart)
Energizing Flevoland (6 april)

Meetups
Regiogesprekken

 

Regiometer


Wie zijn geïnteresseerd in de maatschappelijke opgaven? De regiometer geeft een impressie van de partijen die in potentie mee kunnen doen en het aantal partijen dat al interesse heeft getoond. Dat aandeel is in kleur aangegeven.

 

 Perspectieven