AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland
Vorige Volgende

Demografische ontwikkelingen

Flevoland maakt een inhaalslag: we lijken steeds meer op een doorsnee van de Nederlandse bevolking. Maar de explosieve groei van vroeger is eruit. Pieter Tordoir, economisch geograaf: “Het wordt nooit meer zoals het was.” Flevoland ontwikkelt zich in verschillende tempo’s:

  • verdere groei in Almere en op Urk
  • krimp in de Noordoostpolder (na 2030)
  • redelijke groei in andere gemeenten (die op termijn afvlakt)

Flevoland is van oudsher een immigratiegebied en dat zal zo blijven. De agglomeratie Amsterdam trekt veel kenniswerkers, deze vestigen zich deels in Almere. De groep arbeiders uit Midden- en Oost-Europa zijn een vertrouwd gezicht geworden in Flevoland. Een deel van hen heeft zich hier definitief gevestigd. De vluchtelingenstroom zal de komende decennia naar verwachting blijven bestaan. De vraag is of deze mensen in Flevoland willen blijven wonen?

Nederland vergrijst, Flevoland ook. Maar iets minder dan de rest van het land:

  • Rond 2040 is ruimschoots een kwart van de Nederlanders ouder dan 65 jaar (4,6 miljoen), een derde van deze groep is 75 jaar of ouder, het aantal 85-plussers verdriedubbelt (0,8 miljoen);
  • Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt fors toe de komende decennia. Ouderen blijven meestal tot hun dood in hetzelfde huis wonen. Vaak zijn dit eengezinswoningen.
 

 


 

Technologische ontwikkelingen

In 2050 bestaat de helft van het huidige aantal banen niet meer. Technologische ontwikkelingen hebben impact. De opkomst van het internet of things is gaande: door ictontwikkelingen vervagen op termijn fysieke, digitale en biologische processen. De snelheid en onvoorspelbaarheid vereisen een andere houding: snel en voortdurend meebewegen en aanpassen. Deze revolutie heeft grote gevolgen voor productiesystemen, management en organisaties. Maar ook voor onze infrastructuur. Met name de zelfrijdende auto kan een groot effect hebben op de wijze waarop wij ons verplaatsen. Dit heeft op lange termijn gevolgen hoe wij onze bereikbaarheid organiseren. Denk aan veranderingen binnen het openbaar vervoer, de vormgeving van infrastructuur en ruimtelijke inrichting.

 

 

Voortgaande klimaatverandering

In Parijs is zonneklaar geworden dat klimaatverandering geen vraag, maar een feit is. Zonder stevige nieuwe maatregelen zal de gemiddelde temperatuur aan het eind van deze eeuw 3 à 5 graden hoger zijn dan voor de industriële revolutie. Rond de steden leidt dit tot grotere kansen op overstromingen, wateroverlast door extreme neerslag, droogte en watertekorten. Ook neemt de kans toe dat warmte in bebouwd gebied wordt vastgehouden (zogenaamde hittestress). In Flevoland zitten we voorlopig laag en droog: door investeringen zullen dijken en keringen tot 2050 sterk genoeg zijn. Hittestress zal ook in stedelijk Flevoland voelbaar worden, maar in mindere mate dan in de rest van Nederland. De steden in Flevoland zijn immers relatief groen en dun bebouwd en liggen in een open omgeving. Het koelt dus makkelijker af.

 

Perspectieven