AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Wat een rijkdom

3 maart 2016

Wat een rijkdom

De eerste Ateliersessies hebben we achter de rug. Wat een rijkdom. Er is zo ontzettend veel kennis en deskundigheid ‘buiten’. Mijn hoofd tolt er als het ware van. Het roept ook zo ongelooflijk veel nieuwe vragen op. Vragen die lang niet altijd van een eenduidig antwoord voorzien kunnen gaan worden. En dan te bedenken dat we in maart en begin april nog zo’n 20 sessies te gaan hebben ….

Aan het redactieteam de mooie opdracht om uit al die trends, kennis en inzichten de zogeheten flevo-perspectieven te destilleren. Daar is het nu natuurlijk veel te vroeg voor, maar ik heb mezelf voorgenomen de komende maanden mijn denkproces te delen. Daarmee dwing ik niet alleen mezelf tot ordening en reflectie, het maakt het de betrokken lezer ook mogelijk om mee te denken. Samen ben je beter dan alleen.

Een paar schoten voor de boeg dus maar. De toekomst van Flevoland wordt voor een belangrijk deel beïnvloedt door keuzes die buiten de provincie worden gemaakt. Dat geldt natuurlijk voor elke regio in ons land, maar voor Flevoland nog net even meer. De ruimtelijk-economische en sociaal-culturele verbondenheid van de verschillende delen van Flevoland met gebieden buiten de provinciegrens werd prachtig empirisch onderbouwd door professor Pieter Tordoir in de sessie op 2 maart.

Daarnaast komt in de voorbereiding van alle sessies steeds weer terug hoezeer nieuwe technologieën ons  leven – steeds meer – beïnvloeden. In de zorg, bij het winkelen, in onze woning, maar ook in de agrarische sector, het vervoer, et cetera. Ik waag me niet aan voorspellingen, maar ik weet zeker dat technologie diep gaat ingrijpen in onze samenleving en bestaande patronen van wonen, werken, recreëren, winkelen  gaat doorbreken.

Het is nog te vroeg om daar conclusies aan te verbinden voor het resultaat in juni, maar dat de hier genoemde punten in terug zullen komen lijkt me zeer aannemelijk.

Ik hou u op de hoogte van de vorderingen!

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.