AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Waarom?

27 januari 2016

Waarom?

"Waarom?" Dat is denk ik de meest gestelde vraag die ik krijg als Ateliermeester. Waarom een omgevingsvisie en waarom doet de provincie Flevoland het op deze manier. Uiteraard is het in eerste instantie niet aan mij om die vraag te beantwoorden, maar aan het college van Gedeputeerde Staten. Zij hebben immers die keuze - met brede steun in Provinciale Staten - gemaakt. In de eerste aflevering van "FlevolandStraks" verwoordde Gedeputeerde Lodders het op een heel eigen wijze: het gaat om de toekomst van onze kinderen.

Al ben ik zelf kinderloos, uiteindelijk zit ook daar voor mij de kern van het antwoord op de vraag "waarom?".  Kijk eens terug in de tijd: 20, 40 of 150 jaar terug. Er is zo ongelooflijk veel veranderd in een paar generaties. Natuurlijk zijn er ook keerzijden van onze welvarende samenleving en staat het eenieder vrij om daar de nadruk op te leggen. Maar wie zou er nog willen leven zonder telefoon, auto, hoogwaardige medische zorg, vliegen, schoon drinkwater, voldoende voedsel, televisie, computer, goed onderwijs en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Het is uiteraard ondoenlijk om te voorspellen wat er de komende 20 of 40 of laat staan 150 jaar staat te gebeuren. Dat mag echter geen reden zijn om ons niet in de toekomst te verdiepen, met alle onzekerheid en onvoorspelbaarheid die daar bij hoort.

Dat we wereldwijd in bijna alle lijstjes in de top 10 staan van meest welvarende landen, met het beste onderwijs, de beste gezondheidszorg, et cetera is geen toeval. Dat is mede te danken aan de bereidheid steeds weer te doordenken wat er op ons afkomt, aan uitvindingen van creatieve geesten, goed onderwijs en ondernemers die bereid zijn te investeren en risico te nemen. Kortom, het is ons eigen handelen dat in al zijn complexiteit maakt dat we staan waar we staan en ook maakt dat we met elkaar ergens gaan komen. De komende weken gaan we met veel van die creatieve, ondernemende en onderzoekende mensen in gesprek in en buiten het atelier. Dat is vooral heel boeiend, maar u weet nu ook de reden.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.