AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Op de toekomst

6 januari 2016

Op de toekomst

Het begin van een nieuw jaar is voor veel mensen een natuurlijk moment om terug te blikken en natuurlijk ook om vooruit te kijken. Dit fenomeen is zo oud als de mensheid zelf: de behoefte om de toekomst te kennen en te voorspellen bestaat al vele eeuwen in verschillende culturen.

Nieuwsgierig als ik ben tikte ik om die reden op google “voorspellingen 2016” in. Ik kreeg meer dan 265.000 meldingen. Je zou kunnen stellen dat ons verlangen ‘de toekomst te kennen’ nog immer manifest is. Wellicht wel meer dan ooit. Misschien is het zelfs zo dat hoe onzekerder we ons voelen, hoe meer informatie we tot ons kunnen nemen, hoe groter de behoefte ook is aan houvast, over wat de toekomst ons zal brengen.

In het atelier zijn we uiteraard ook met die toekomst bezig, maar niet door hem te ‘voorspellen’. Wel door feiten, inzichten, ervaringen en trends te analyseren, deze op elkaar te betrekken en goed te kijken en te luisteren: wie is waar mee bezig, waar zetten bedrijven op in, wat zijn technische innovaties die ons leven mogelijk gaan veranderen, wat is de relatie met ontwikkelingen elders in Nederland of daarbuiten, et cetera.

In een letterlijk door mens geschapen provincie als Flevoland is het evident dat ook de toekomst van de provincie beïnvloed wordt door de samenhang tussen individuele keuzes, keuzes van organisaties en bedrijven, politiek, wetenschap, et cetera. Die keuzes voorzien van een goede onderbouwing, het bieden van een handelingsperspectief, dat is de taak waar het atelier in 2016 voor staat. Ik wens u allen een mooie toekomst.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.