AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

En nu doorgaan!

12 juli 2016

En nu doorgaan!

Mijn rol als Ateliermeester zit er op. Pas nu we enkele weken verder zijn, realiseer ik me hoe bijzonder dit project is geweest. Het is uniek dat je van een politiek bestuurde organisatie een vrije opdracht krijgt. Met het atelierteam mochten we naar eer en geweten op zoek naar ontwikkelingen die op Flevoland af gaan komen en in gesprek met honderden Flevolanders over deze ontwikkelingen en hun ideeën, dromen en zorgen. Het was een intensief traject en bij tijd en wijlen ook pittig. Vooral omdat we zelf ook lang niet wisten waar we uit zouden komen ... Dat is meteen ook de essentie van onze oogst. De wereld laat zich niet langer in een (beleids)plan vangen. Ontwikkelingen in China, Brussel, Den Haag, keuzes van ondernemers, enzovoort, bepalen in onderlinge samenhang wat er op Nederland en Flevoland afkomt. Dat betekent niet dat we geen keuzes meer hoeven te maken of kunnen stoppen met nadenken. Integendeel! Het betekent vooral dat je moet blijven volgen wat de betekenis van ontwikkelingen elders voor Flevoland kan zijn en dat je de dialoog moet blijven voeren met je ondernemers, burgers en maatschappelijke organisaties. Alleen dan zullen er betekenisvolle keuzes gemaakt kunnen worden.

Het vraagt om de bereidheid de complexiteit en samenhang te doorgronden. Het simplificeren van opgaven of kwesties is voor veel mensen verleidelijk, maar alleen door de complexiteit en inherente onzekerheid van onze toekomst te omarmen kan je tijdig bijsturen en inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Dat is lastig, maar het is de enige route die recht doet aan hetgeen we met het atelier hebben opgehaald. Wat me daarbij zeer heeft gesterkt is dat is gebleken dat burgers en ondernemers zelf ook niet -  meer - naar de wereld kijken door een sectorale bril.

Tot slot dank ik Gedeputeerde en Provinciale Staten van Flevoland voor het vertrouwen, het atelierteam voor de ongelooflijke energie en inzet en de honderden burgers en ondernemers voor hun betrokkenheid en inspiratie. Ik blijf jullie volgen, al is het op gepaste afstand.

Tot ziens.

Co Verdaas

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.