AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

De regio aan zet

18 mei 2016

De regio aan zet

De eerste fase van het atelier ligt achter ons. Op 20 april hebben we in een bredere publieksessie de belangrijkste bevindingen tot dan toe met een groter publiek gedeeld.  De bijeenkomst markeerde daarmee ook de start van de volgende fase van het atelier. Een fase waar ik me zeer op verheug, omdat kennis en deskundigheid ons veel hebben gebracht, maar uiteindelijk gaat het om de burgers en bedrijven in Flevoland.

In de komende fase willen we als atelier daarom vooral onderzoeken hoe burgers en ondernemers in Flevoland naar onze bevindingen kijken. Wat herkent men, wat mist men, waar ziet men kansen, waar zijn zorgen? Wat verwacht men van de provincie of andere overheden, maar vooral ook, wat kan of wil men zelf doen?

Nog steeds geldt in deze fase het adagium dat we het over alles mogen hebben. Het gaat immers om de maatschappelijke opgaven en dynamiek en niet om de provinciale kerntaken als zodanig, al komen die onderwerpen natuurlijk ook aan bod.

Ons doel is zoveel mogelijk ondernemers, organisaties en betrokken burgers te spreken in de komende weken. Dat gebeurt door publieksbijeenkomsten te organiseren, de zogeheten meetups in de bibliotheken van de 6 gemeenten in de provincie (meer informatie www.visieopflevoland.nl/agenda/), maar ook door mensen gericht te benaderen. Hoe? Gewoon, door ze op te bellen en vragen of ze met ons in gesprek willen. En we vragen mensen of ze nog mensen in hun omgeving hebben die we in hun ogen ook moeten spreken. Mensen met een creatieve geest, of ondernemers die niet als vanzelf de weg naar de overheid vinden. Zo bereiken we hopelijk zoveel mogelijk mensen, ook de zogeheten ‘unusual suspects’. Het gaat uiteraard nooit lukken om alle inwoners en ondernemers van Flevoland te spreken, maar het zou kunnen dat als u binnenkort de telefoon opneemt u iemand van het atelier aan de lijn heeft …

Daarom zeg ik dit keer niet alleen tot ziens, maar ook tot horens!

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.