AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

De agenda vult zich

16 februari 2016

De agenda vult zich

Na een periode van intensieve voorbereiding raakt de agenda van het Atelier steeds meer gevuld. Er staan inmiddels ruim vijfentwintig sessies gepland over de meest uiteenlopende onderwerpen. De toekomst van het landschap, de (groene) economie, demografische ontwikkelingen, de arbeidsmarkt, leefpatronen, klimaat, de relaties met MRA en Zwolle etc.

Wat opvalt is dat de periode van voorbereiding zich uitbetaalt bij het verleiden van een reeks van topprofessionals een bijdrage te leveren aan het Atelier. Niet alleen spreekt de aanpak aan, ook de gedegen inhoudelijke voorbereiding trekt mensen over de streep. Dat is intensief en tijdrovend werk, maar het resultaat is er dan ook naar. De trekker van de topsector Agro & Food, de rijksadviseur voor het landschap, de klimaatgezant, diverse hoogleraren, de directeur van het Louis Bolkinstituut, een lid van de WRR, de voorzitter van de RLI, SCP en PBL, en dan is het rijtje nog lang niet compleet.

Het is een line-up om nu al trots op te zijn. Het gaat ons ook helpen om anderen over de streep te trekken een bijdrage te leveren, want wie zou er niet tussen willen staan?

Volg de website om te zien wanneer welk onderwerp met welke gasten aan de beurt is. We gaan los!

Ga naar de agenda.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.