AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Atelierfase

De eerste fase van de totstandkoming van de Omgevingsvisie FlevolandStraks was het atelier Flevo-perspectieven. In het atelier hebben we samen met experts en Flevolanders onderzocht welke ontwikkelingen op Flevoland af komen. Hoeveel mensen wonen er straks in Flevoland? Waar verdienen we straks in Flevoland ons geld mee? Hoe gaan we in de toekomst recreëren? Hoe gaan de bedrijven en overheden zich in de toekomst ontwikkelen? Welke economische sectoren gaan zich verder ontwikkelen?

In het atelier zijn we ook op zoek gegaan naar het unieke karakter van Flevoland. Flevoland is ‘s werelds grootste waterbouwkundige werk. En we bekeken niet alleen de fysieke kenmerken maar ook de cultuur van de Flevolanders. Wat kenmerkt en bindt de Flevolanders? Welke keuzes voor de toekomst passen bij het karakter van Flevoland?

Uit het resultaat, de Flevo-perspectieven, blijken de belangrijke maatschappelijke vraagstukken op de lange termijn. De schat aan de informatie die is opgedaan is het atelier, is verwerkt in diverse artikelen.

Lees de artikelen

Ook online hebben diverse Flevolanders meegedacht ook de toekomst van Flevoland. Dit deden zij onder andere door het schrijven van gastartikelen.

Lees de gastartikelen