AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Waar werken we over 20 jaar?

14 maart 2016 / Het Atelier / Onderwijs en Economie

Waar werken we over 20 jaar?

Op het gebied van werken verandert er veel. Het is nog niet zo heel lang geleden dat nieuwe kantoren en bedrijfslocaties als paddenstoelen uit de grond schoten. Veelal op goed bereikbare locaties aan de randen van steden. Deze ontwikkeling is een aantal jaren geleden bijna abrupt tot stilstand gekomen. De economische crisis heeft hierin zeker een rol gespeeld, maar er is meer aan de hand. Arbeid wordt steeds flexibeler, minder aan een vaste locatie gebonden, het aantal ZZP'ers neemt toe en zo zijn er meer ontwikkelingen die de vraag van deze sessie “Waar werken we over 20 jaar” actueler maken dan ooit.

Met onze gasten gaan we in gesprek over het langetermijnperspectief. Het middensegment van de arbeidsmarkt staat onder druk, veel gestandaardiseerd kantoorwerk verdwijnt. Kijk bijvoorbeeld naar de massale ontslagen bij de Nederlandse banken in de afgelopen jaren. In de detailhandel is een zelfde trend waarneembaar. Tegelijkertijd worden hoogwaardige diensten, unieke kwaliteit en persoonlijke aandacht steeds belangrijker. Ook de (aan e-commerce gerelateerde) logistiek groeit fors. Wat betekenen deze en andere bewegingen voor de vraag naar werklocaties in de toekomst? De tijd van de grootschalige, homogene werklocaties lijkt achter ons te liggen. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor bestaande werklocaties, hebben deze op lange termijn perspectief? Over deze onderwerpen gaat Co Verdaas samen met de gasten in gesprek tijdens deze ateliersessie.

Sprekers

Esther Geuting
Directeur Innovatie Stec Groep

Esther is directeur innovatie bij de Stec-groep, een advies- en onderzoeksbureau op het vlak van economische ontwikkeling en vastgoed. In 2011 is Esther gepromoveerd aan de Universiteit Nijmegen op de structurering van vastgoedmarkten als instrument voor de ruimtelijke ordening. Zij heeft meerdere artikelen gepubliceerd over de grondmarkt, de markt voor commercieel vastgoed en woningbouw en de herstructurering van bedrijventerreinen.

Jeanet van Antwerpen
Directeur Schiphol Area Development

Jeanet heeft brede ervaring op het gebied van duurzame bedrijventerrein en mobiliteitsontwikkeling. In het verleden heeft zij gewerkt aan campusontwikkeling, duurzame gebiedsontwikkeling en duurzame bedrijventerrein, waaronder de integrale gebiedsontwikkeling rond Lelystad Airport. Tegenwoordig is zij werkzaam als directeur SADC, waar zij een bijdrage levert aan de ontwikkeling van hoogwaardige, bereikbare en (inter)nationaal concurrerende werklocaties, in de omgeving van Amsterdam.

Henri de Groot
Hoogleraar “Regionale Economische Dynamiek” aan de VU Amsterdam

Naast dat Henri de Groot hoogleraar is aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, is hij kroonlid van de SER en partner bij het CPB. Hij is nauw betrokken bij ontwikkelingen in de Metropoolregio Amsterdam, onder andere door zijn betrokkenheid bij de Economische Verkenningen van de MRA. Recent verscheen het boek Groei & Krimp: Waar we in Nederland Moeten Bouwen – En Waar Vooral Niet, waar hij als mede-auteur zijn bijdrage aan heeft geleverd.

Frits Oevering
Regionaal-economisch onderzoeker Rabobank
Frits houdt zich bezig met de regionale ontwikkeling in Nederland en met regionale verschillen op het gebied van demografie, economie en vastgoedmarkten in ons land. Hij onderzoekt doorgaans op verzoek van lokale banken, maar ook naar aanleiding van vragen uit de raad van bestuur, Rabobank International of Rabo Bouwfonds. In een aantal gevallen werd onderzoek van zijn hand door lokale banken ingebracht in de economische visie van een gemeente in hun werkgebied.

Programma

14-03-2016 / Het Atelier (Stationsplein 182, Lelystad)

  • 12.30 - Opening en welkom
  • 12.40 - Inleiding door sprekers en korte onderlinge reflectie
  • 13.25 - Vragen uit publiek
  • 13.45 - Korte pauze
  • 13.55 - Rondetafelgesprek
  • 14.20 - Conclusies en afronding

Aanmelden

Achtergrondinformatie