AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Vrijetijdsbesteding in de toekomst

31 maart 2016 / Het Atelier / Cultuur, sport en recreatie

Vrijetijdsbesteding in de toekomst

Binnen de Nederlandse economie speelt toerisme een steeds grotere rol. Zo is de toeristische sector de afgelopen tien jaar sneller gegroeid dan de Nederlandse economie als geheel. Tegelijkertijd is er sprake van een kentering van het massatoerisme dat vanaf de tweede helft van de vorige eeuw gewoonrecht werd richting een inzet op duurzame ontwikkeling van vrije tijd. Duurzaam toerisme streeft ernaar dat vooral de lokale bevolking in economische zin de vruchten plukt.

Tijdens de Ateliersessie staan we stil bij de uitdagingen en kansen voor de regio Flevoland op het gebied van recreatie en vrije tijd. Achtereenvolgens gaan we in op de activiteiten van de toekomstige toerist (de vraag), het toerisme als industrie (het aanbod) en de geografische regio’s van het reizen.

Sprekers

Conrad van Tiggelen
Directeur van de NBTC

Conrad zal de lange termijn bewegingen op recreatiegebied, nationaal en internationaal voor ons duiden en op die manier ons helpen een scherper beeld te krijgen van de toerist van de toekomst.

 

Rinkje Tromp
Projectleider Toerisme Flevoland
Rinkje zal aanwezig zijn om de Flevolandse context te scheppen. Wat is er/wat verwacht men in Flevoland? En in hoeverre wijkt Flevoland af van de nationale trends?

 

Roel Rutten
Universitair docent van de universiteit van Tilburg

Roel zal inzoomen op de bestaande ruimtelijke recreatiepatronen. En stelt vervolgens de vraag: wat is de kwaliteit van deze patronen? Welke toekomstige ontwikkelingen zijn zichtbaar?
 

Tenslotte staan we stil bij ruimtelijke patronen als het gaat om recreatie in het Flevolandse gebied. De vrijetijdseconomie is een onderdeel van de samenleving geworden en staat daar niet meer buiten. Dat betekent dat er ruimte is voor talloze vragen over verantwoorde groei, krimpende destinaties, effecten tussen bezoekers en inwoners. De regio’s waar Flevoland deel van uit maakt (Amsterdam), of aan grenst (Zwolle, Utrecht, wieden/weeribben) beïnvloeden sterk de recreatiestromen.

Programma

31-3-2016 / Het Atelier (Stationsplein 182 Lelystad)

  • 9.30 - Aanvang en aftrap Co Verdaas
  • 9.45 - Conrad van Tiggelen
  • 10.00 - Rinkje Tromp
  • 10.15 - Roel Rutten
  • 10.30 - Pauze
  • 10.45 - Tafelgesprek onder leiding van Co Verdaas
  • 11.45 - Afronding
  • 12.00 - Sluiting

Aanmelden

Achtergrondinformatie