AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Vorm volgt functie

8 april 2016 / Het Atelier / Natuur en landschap

Vorm volgt functie

Zowel landschap als natuur zijn altijd in ontwikkeling en kennen geen eindbeeld in de zin dat het af is. Dit geldt met name voor een gebied als Flevoland, dat vrijwel volledig op de tekentafel met achterliggende gedachten is ontworpen.

Dat er op de tekentafel en met de ontwikkelingen in de loop der jaren een uniek Flevolands landschap is ontstaan met cultuurhistorische karakteristieken, staat niet ter discussie. Ook niet ter discussie staan lopende ruimtelijke ontwikkelingen of de bereidheid om eventuele (grootschalige) nieuwe functies ruimtelijk in Flevoland te faciliteren. Maar er zijn echter meer geleidelijke en kleinschalige ontwikkelingen met een (uiteindelijk groot) cumulatief effect op landschap en natuur denkbaar. Bijvoorbeeld parken met zonnepanelen, schaalvergroting in de landbouw en invulling van vrijkomende boerenerven, recreatieve en toeristische voorzieningen etc.  

Met onze gasten willen we in gesprek over de trends, de vraag wat kan het huidige landschap aan zonder kwaliteit in te boeten en van wie is het landschap.

Gasten

Eric Luiten
Rijksadviseur Landschap en Water

Als lid van het College van Rijksadviseurs adviseert hij over ruimtelijke programma’s, projecten van het Rijk en van andere partijen die de toekomst van het cultuurlandschap en het waterbeheer betreffen. Zo is hij betrokken bij de landschappelijke gevolgen van energietransitie, natuurbescherming en gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Miranda Reitsma
Reitsma Stedenbouw

Miranda (TU-Delft) heeft in Rotterdam en Groningen gewerkt als stedenbouwkundig ontwerper en in Zaanstad als afdelingshoofd planontwikkeling. In 1998 richtte zij Reitsma Stedebouw op. Tegelijkertijd was zij hoofd stedebouw aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam en gastdocent aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was tot voorjaar 2011 Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van Noord- Holland en is nu voorzitter van diverse welstandscommissies in Noord Holland en kwaliteitsadviseur in de Hoeksche Waard. De laatste jaren doet zij met het team NieuwLandschap en het Polderlab onderzoek in het buitengebied naar de wisselwerking tussen de sociaal economische dynamiek en het landschap.

Programma

08-04-2016 / Het Atelier (Stationsplein 182, Lelystad)

  • 13.30 - Welkom en inleiding door Co Verdaas
  • 13.40 - De gasten aan het woord
  • 15.00 - Pauze
  • 15.15 - Rondetafelgesprek met vragen uit het publiek
  • 16.00 - Afsluiting

Aanmelden

Achtergrondinformatie