AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Voorjaarsbijeenkomst 'Samen maken we Flevoland'

4 april 2017 / Het provinciehuis

Voorjaarsbijeenkomst 'Samen maken we Flevoland'

In Flevoland hebben we de afgelopen twee jaar samen met vele partijen gewerkt aan een nieuwe Omgevingsvisie.  De perspectieven zijn nu met partners nagenoeg afgerond. Dit gaan we met u vieren! Voordat het formele besluitvormingsproces van start gaat, willen we tijdens een bijeenkomst op 4 april met de partijen stilstaan bij dit moment. Waarna we samen verder kunnen gaan met de uitwerking en realisatie van de Omgevingsvisie FlevolandStraks. De fase waarin we voor de inwoners en ondernemers van Flevoland concrete maatregelen en acties gaan realiseren.

Waar?

Het provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad.

Programma 4 april

15.30 uur: Inloop met koffie en thee
15.45 uur: Welkom en start programma

16.00 uur: Intro ‘Samen maken we Flevoland’
16.05 uur: Interviews door gespreksleider
16.20 uur: De zeven perspectieven (inclusief “liken”)
17.00 uur: Napraten met hapje en drankje
18.00 uur: Afsluiting

Tot 4 april!

Aanmelden