AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Vijf trends in het landelijk gebied

2 december 2015 t/m 3 december 2015

Woensdag 2 december praten we met Edo Gies en Wim Nieuwenhuizen. Zij werken voor Alterra, een onderzoeksclub die verbonden is aan de Wageningenuniversiteit. In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben ze in beeld gebracht welke ontwikkelingen er op lange termijn op het Nederlandse platteland af komen. Op basis van hun onderzoek komen ze tot de conclusie dat er sprake is van vijf grote trends. Deze zijn verwoord in de Trendverkenning landelijk gebied.

De trends

  1. Het platteland wordt steeds meer een multifunctionele leef- en werkomgeving.
  2. Schaalvergroting van (agrarische)bedrijven en voorzieningen gaat gelijk op met een toename van kleinschalige en lokale initiatieven van burgers en bedrijven.
  3. Technologische innovatie kan juist op het platteland de bedrijvigheid en de leefbaarheid vergroten.
  4. De kwaliteit van de leefomgeving in het landelijk gebied staat onder druk.
  5. Initiatieven van burgers en bedrijven brengen oplossingen voor lokale problemen, maar niet zonder de betrokkenheid van gemeenten.

Gesprek
We gaan met Edo en Wim in gesprek over de achtergronden van deze trends en willen het gesprek gebruiken om scherper te krijgen welke trends in de Flevolandse context toe doen. Op die manier brengen we focus aan. Tevens willen we Edo en Wim vragen welke deskundigen we beslist moeten raadplegen en wat de interessante netwerken zijn om bij aan te sluiten.