AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Typisch Flevoland

5 april 2016 / Het Atelier / Flevoland's trots

Typisch Flevoland

“To know thyself  is the beginning of wisdom” – is wat Socrates al zo’n 400 jaar voor Christus heeft gezegd. Dat geldt voor individuen, maar eigenlijk ook voor plekken. In de keuzes die Flevoland moet maken voor de toekomst, is het verstandig keuzes te maken die bij de provincie passen. Bij het karakter, bij het DNA, bij de eigenheid. Plannen die daar bij aansluiten, hebben meer kans van slagen.

Van Flevoland wordt maar al te snel en te graag gezegd dat ze geen identiteit heeft. Want ze heeft geen geschiedenis, geen eigen dialect, de inwoners zijn van alle hoeken van Nederland hierheen gekomen en er is niets dat ze bindt. 

In de ateliersessie ‘Typisch Flevoland’ gaan we het tegendeel bewijzen. Een panel van typische Flevolanders uit de verschillende windstreken én aanwezig publiek reflecteert op stellingen over de Flevolandse identiteit. Gastspreker Wouter Jan Verheul schetst het belang en theoretisch kader van ‘streekgebonden identiteit’ en geeft handvatten over hoe tot verbinding en bestendiging van identiteit te komen.

Sprekers

Wouter Jan Verheul
Bestuurskundig adviseur

Dr. Wouter Jan Verheul is bestuurskundig adviseur met expertise op het gebied van onder meer publiek leiderschap, ruimtelijke ordening, stedelijke gebiedsontwikkeling, place marketing, architectuur & urban design. Sinds het afronden van zijn promotieonderzoek is hij tevens als onderzoeker verbonden aan de TU Delft, Faculty of Architecture, sectie Urban Development Management en is hij associé bij het architectuurinstituut van Rotterdam (AIR).

Programma

5-4-2016 / Het Atelier (Stationsplein 182 Lelystad)

  • 13:00 - Opening en welkom
  • 13:30 - Inleiding door Wouter Jan Verheul
  • 13.50 - Vragen uit publiek
  • 14:00 - Op zoek naar de kenmerken van Flevoland in 3-4 reflectierondes
  • 15:00 - Korte pauze
  • 15:15 - Ranking the stars van Flevoland: welke kenmerken zijn onderscheidend?
  • 15:45 - Slotbeschouwing door Wouter Jan Verheul
  • 16:00 - Conclusie en afronding

Aanmelden

Achtergrondinformatie