AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Trek naar de stad

23 maart 2016 / Het Atelier / Dorpen en Steden

Trek naar de stad

De tijd dat mensen en masse de stad verlieten omdat deze te vies, te druk en te verpaupert was ligt achter ons. Mede dankzij de auto is Nederland de afgelopen 40 jaar onherkenbaar veranderd; Nieuwegein, Zoetermeer, Purmerend, Almere en Lelystad zijn manifeste uitingen van die verandering. Rond de eeuwwisseling -dus ruim voor de economische crisis- is een kentering ontstaan in die beweging. Kennis, creativiteit en nabijheid zijn economisch gezien steeds belangrijker geworden in onze economie, de stad is de plek waar je deze ingrediënten vindt.

In Nederland is Amsterdam het brandpunt van deze ontwikkeling. Daar heb je de hoogopgeleiden die (internationale) bedrijven interessant vinden en daar komen vervolgens weer slimme mensen op af. Het risico dreigt dat lager opgeleiden op termijn achter blijven in de periferie, zoals ze vroeger achterbleven in de stad stelt het Centraal Planbureau. De rijksoverheid heeft de groei van de stad omarmt en zet met de agenda Stad in op het versterken van de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse steden. Investeren in interconnectiviteit gericht op kennisuitwisseling en een hoogwaardige woon- en leefomgeving, inclusief recreatieve en culturele voorzieningen zijn speerpunten in die strategie. 

Almere, en daarmee Flevoland, is onderdeel van het stedelijk gebied van Amsterdam, stelt Tordoir tijdens de Ateliersessie Onze Bevolking die op 2 maart plaatsvond. Dronten en de Noordoostpolder maken volgens hem deel uit van de (stedelijke) dynamiek rond de stad Zwolle. Die opmerkingen triggerde ons.

Op 23 maart 2016 staan we samen met Pieter Tordoir en Otto Raspe stil bij de wederopstanding van de stad. Zet deze beweging door? Hoe manifesteert deze zich in de stedelijke regio’s waar Flevoland deel van uitmaakt? En hoe kunnen we ons verhouden tot die dynamiek? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens deze Ateliersessie.

Sprekers

Pieter Tordoir
Hoogleraar economische geografie & planologie

Pieter is bekend om zijn onderzoek naar ruimtelijk -economische patronen- waaronder de migratie tussen gebieden. Hij heeft het Daily Urban System als begrip geïntroduceerd en is onder andere bekend van het rapport de veranderende geografie van Nederland waarin hij de relaties tussen Nederlandse steden en regio’s in beeld brengt.

Otto Raspe
Senior Onderzoeker PBL

Otto is binnen Nederland een autoriteit waar het de lange termijn ontwikkeling van stedelijke gebieden betreft. Samen met zijn collega’s publiceerde hij op 8 maart het rapport de Verdeelde Triompf. Het rapport verkent of alle steden in Nederland deze heropleving ondergaan en welke bevolkingsgroepen er profiteren.

Programma

23-3-2016 / Het Atelier (Stationsplein 182 Lelystad)

  • 10:00 - Inloop
  • 10:20 - Welkom
  • 10:30 - Pieter Tordoir schetst zijn visie ten aanzien van de trek naar de stad in relatie tot de Flevolandse context
  • 11:00 - Otto Raspe vertelt over de recente PBL publicatie De Verdeelde Triomf en geeft vanuit dat perspectief een beschouwing over de relatie tussen Flevoland en de omliggende stedelijke gebieden.
  • 11:30 - Discussie
  • 12:30 - Afsluiting

Aanmelden

Achterinformatie