AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Stedelijke transformatie & vernieuwing

23 maart 2016 / Het Atelier / Dorpen en Steden

Stedelijke transformatie & vernieuwing

Woensdag 23 maart gaat Co Verdaas in gesprek over stedelijke vernieuwing en transformatie in Flevoland. Niet een onderwerp dat je verwacht in een jonge provincie zoals Flevoland. Tegelijkertijd is de provincie niet zo jong meer en dienen de eerste herstructurering vraagstukken zich aan. In de Noordoostpolder waar de kleine kernen -veelal riant opgezet- nu worstelen met het op peil houden van het voorzieningenniveau. In Lelystad waar de jaren zeventig woningen ondertussen aan grootschalige renovatie toe zijn. De grote golf moet echter nog komen. Dit zijn de grote en eenzijdige contigenten jaren 80 woningen in vooral Lelystad en Almere, veelal van een mindere bouwkwaliteit, slecht geïsoleerd en koop. Dit zijn ook de wijken waar ook de vergrijzing zich als eerste sterk zal laten voelen.

Een andersoortig vraagstuk is de wijze waarop Flevoland kan omgaan met de overmatige plancapaciteit voor bedrijventerreinen en de bovengemiddeld (landelijk) hoge leegstand van de kantorenvoorraad. Binnen de context dat Flevoland een anticipeergebied is en kwetsbaar is door een (te) sterke oriëntatie waardoor er veel ruimte beschikbaar is en de werkgelegenheid sterk geconcentreerd is in het middensegment met weinig stuwende werking. Kansen liggen er op het gebied van de logistiek, IT en de energiemarkt. Hier stonden we eerder al bij stil tijdens de Ateliersessie ‘Waar werken we over 20 jaar’ en hierover praten we woensdag aanstaande verder in gesprek met Friso de Zeeuw. Zijn tafelgenoot is Frank ten Have van Deloitte Real Estate, hij kijkt naar de voornoemde opgaven vanuit de regelgeving (en de ontwikkelingen op dat vlak) op het gebied van overheidsfinanciën.

Sprekers

Friso de Zeeuw
Praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft

Friso is een toonbepalende figuur op het gebied van gebiedsontwikkelingsprocessen en vastgoed. Hij kan terugvallen op een langjarige en uitgebreide ervaringsdeskundigheid.

 

Frank ten Have
Adviseur bij Deloitte Real Estate Advisory
Frank ten Have is als partner bij Deloitte Real Estate actief op het terrein van gebiedsontwikkeling, grondbeleid, publiek-private samenwerking en risicomanagement bij vooral gemeenten, provincies, rijksoverheid en corporaties. Daarnaast heeft hij een groot aantal publicaties op het terrein van risicomanagement bij gebiedsontwikkeling, publiek-private samenwerking en governance verbonden partijen (deelnemingen van gemeenten) op zijn naam staan.

Programma

23-3-2016 / Het Atelier (Stationsplein 182 Lelystad)

  • 19:00 - Inloop
  • 19:15 - Inleiding door Friso de Zeeuw. Transformatie en stedelijke vernieuwing vanuit een gebiedsontwikkelingsperspectief
  • 19:35 - Inleiding door Frank ten Have. Transformatie en stedelijke vernieuwing vanuit een financieel perspectief
  • 20:00 - Koffiebreak
  • 20:15 - Tafelgesprek met Co Verdaas
  • 21:30 - Afsluiting

Aanmelden