AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Ruimte voor Voedsel

17 maart 2016 / Het Atelier / Natuur en landschap

Ruimte voor Voedsel

Flevoland is onder meer gemaakt om ruimte te bieden aan de landbouwsector in Nederland. Vandaag de dag is het nog steeds een gebied dat door zijn verkaveling en goede grond hiervoor bij uitstek geschikt is. De omgeving waarin de landbouw werkzaam is en produceert, blijft echter niet zoals deze nu is. Er is sprake van een voedselvraagstuk, wat zijn wereldwijd trends en ontwikkelingen, wat betekent dit voor het agro-complex en in het bijzonder voor Flevoland.

Ontwikkelingen in de techniek zijn naar verwachting van invloed op de werkwijze in de landbouw en de manier waarop deze in de toekomst is georganiseerd. Wat kunnen we de komende jaren op dit gebied verwachten, wat zijn de kansen voor Flevoland en wat is hier eventueel (randvoorwaardelijk) voor nodig.

Er is een toenemende belangstelling van consumenten voor eerlijk en gezond voedsel. Wat betekent dit voor de landbouw, de verhouding consument – producent,  op welke wijze kan hier door de landbouw in Flevoland op in worden gespeeld en wat is hiervoor nodig.

Bodem en water zijn belangrijke productiefactoren voor de landbouw. In Flevoland zijn deze van goede kwaliteit, maar zoals voor veel andere zaken geldt, zonder goed “onderhoud” loopt de kwaliteit terug. Vraag is waar staan we nu in Flevoland en wat is er nodig om de bestaande kwaliteiten voor de toekomst veilig te stellen.

Over deze onderwerpen gaat Co Verdaas op 17 maart in gesprek met Aalt Dijkhuizen en Jan Willem Erisman.

Sprekers

Aalt Dijkhuizen
President Dutch Topsector Agri&Food

Aalt heeft een ruime staat van dienst in de agrifoodsector, zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs en onderzoek. Hij werkte als senior onderzoeker bij de Wageningen Universiteit om er vervolgens hoogleraar Animal Health Economics te worden. In 1998 stapte Dijkhuizen over naar het bedrijfsleven om na vier jaar terug te keren naar Wageningen als voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen UR. In 2014 nam hij daar afscheid en werd boegbeeld van de Topsector Agri & Food.

Jan Willem Erisman
Directeur-bestuurder Louis Bolk Instituut (LBI)

Jan Willem heeft een achtergrond in milieu research. Zijn werk is gericht op het optimaliseren van de voedselproductie en het energiegebruik en tegelijkertijd het minimaliseren van de milieueffecten. Tot 2012 leidde hij de unit biomassa, kolen en milieuonderzoek van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en werkt nu bij het LBI. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar integrale stikstofstudies VU over bodemvruchtbaarheid.

Aalt Dijkhuizen spreekt over zijn beeld van Flevoland en de kansen van de landbouw in Flevoland, zoals precisie landbouw en e-commerce. Jan Willem Erisman spreekt over de mogelijkheden en ook noodzaak om te komen tot verduurzaming van de landbouw, voeding en gezondheid via een systeembenadering waarbij integraal en in samenhang wordt gekeken naar gezonde bodems, planten, dieren en mensen.

Programma

17-03-2016 / Het Atelier (Stationsplein 182, Lelystad)

  • 13.30 - Welkom en inleiding door Co Verdaas
  • 13.40 - De gasten aan het woord
  • 15.00 - Pauze
  • 15.15 - Ronde tafel gesprek met vragen uit het publiek
  • 16.00 - Einde

Aanmelden