AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Regio Zwolle

13 april 2016 / Grand Hotel Wientjes, Zwolle

Regio Zwolle

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Pieter Tordoir, hoogleraar economische geografie en planologie, in samenwerking met Regioplan onderzoek gedaan naar de veranderende geografie van Nederland op basis van ruimtelijk-economische en demografische patronen. Interessante conclusie van het onderzoek is dat burgers en bedrijven zich masaal in gemeentegrensoverstijgende verbanden bewegen. Intergemeentelijke verplaatsingen worden steeds belangrijker en schalen ruimtelijk op; we worden allemaal mobieler. Het onderzoek laat ook zien dat er verschillen zijn tussen verschillende bevolkingsgroepen, afhankelijk van leeftijd, opleidingsniveau en huishoudenssamenstelling. Er zijn echter ook overeenkomsten tussen plekken en gebieden.

Tijdens de Ateliersessie 'Onze bevolking' van 2 maart kwam naar voren: Flevoland heeft een innige relatie met de omliggende stedelijke centra. Meer dan elke andere regio in Nederland is Flevoland onderdeel van zijn omgeving. Daarbij heeft elke Flevolandse gemeente een eigen oriëntatie. Zo zijn Dronten, Urk en de Noordoostpolder georiënteerd op de regio Zwolle. Het bepalen van een nieuwe koers voor Flevoland kan alleen effectief zijn als we de relaties over de provinciegrenzen heen onder de loep nemen.
 

Deze Ateliersessie onder leiding van Co Verdaas willen we benutten voor het ontdekken van betekenisvolle relaties en gedeelde strategische hoofdopgaven voor de langere termijn welke een aanzet kunnen zijn voor meer grensontkennende samenwerking in de toekomst. Gelet op de similariteit van Oost/Noord-Flevoland en de regio Zwolle in zowel demografisch als ruimtelijk-economisch opzicht ligt er een vruchtbare bodem voor een boeiend gesprek.

Sprekers

Arie Slob
Directeur van het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle

Arie Slob was van 2001 tot 2015 Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van de ChristenUnie. Arie Slob studeerde geschiedenis in Groningen en was projectleider bij een schoolbegeleidingsdienst. Tevens was hij gemeenteraadslid in Zwolle. Behalve met algemene politieke onderwerpen hield hij zich met uiteenlopende onderwerpen bezig met name onderwijs, binnenlands bestuur en financiën. Vanaf 2016 is hij directeur van het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle.

Albert Cornelissen
Voorzitter van het College van Bestuur van Windesheim

Collegevoorzitter prof. dr. A.W.C.A. Cornelissen is verantwoordelijk voor strategie en organisatieontwikkeling, onderwijs, onderzoek, kwaliteitszorg, algemene coördinatie, externe communicatie en externe representatie. Hij neemt de beleidsterreinen medezeggenschap, leiderschapsontwikkeling, governance, Windesheim Foundation voor zijn rekening en onderhoudt diverse netwerken. Hij is portefeuillehouder voor de domeinen Gezondheid en Welzijn, Techniek en Bewegen en Educatie.

Friso de Vor
Onderzoeker bij Windesheim

Friso de Vor is onderzoeker bij het lectoraat Area Development van Windesheim en nauw betrokken bij de jaarlijkse monitor van de Regio Zwolle. Daarnaast werkte hij aan de Hanzelijn Monitor die in 2015 is verschenen. Friso kan als geen ander de ruimtelijk-economische relaties duiden tussen Flevoland en Regio Zwolle.

Harke Plas
Secretaris van Stichting Metropool Zwolle

Harke is partner bij KienhuisHoving Advocaten en initiatiefnemer, oprichter en secretaris van Stichting Metropool Zwolle. Harke combineert juridische kennis met een pragmatische aanpak. Hij hecht bijzonder aan het vroegtijdig betrekken van ondernemers bij het opstellen van nieuw beleid door overheden.

Programma

13-04-2016 / Grand Hotel Wientjes, Zwolle

  • 13.30 - Inloop
  • 14.00 - Welkom en inleiding door Co Verdaas
  • 14.15 - Arie Slob over de sociaal-economische relaties
  • 14.30 - Albert Cornelissen over onderwijs en arbeidsmarkt
  • 14.45 - Friso de Vor over de ruimtelijk-economische relaties
  • 15.00 - Harke Plas vanuit het ondernemersperspectief
  • 15.15 - Pauze
  • 15.30 - Tafelgesprek o.l.v. Co Verdaas
  • 16.30 - Borrel
  • 17.00 - Einde

Aanmelden

Achtergrondinformatie