AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Opening Atelier Flevo-perspectieven

5 november 2015 / Lelystad

Opening Atelier Flevo-perspectieven

Op 5 november opent Jaap Lodders- gedeputeerde van de provincie Flevoland het Atelier Flevo-perspectieven. Hij geeft daarmee het startsein voor de eerste fase op weg naar een nieuwe Omgevingsvisie Flevoland.

In het Atelier Flevo-perspectieven zullen experts, overheden, ondernemers, belangenvertegenwoordigers en particulieren worden uitgenodigd om gezamenlijk toekomstontwikkelingen te verkennen. Co Verdaas zal dit begeleiden als ‘ateliermeester’. De Flevo-perspectieven worden benut voor het opstellen van de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een wettelijk verplicht planfiguur voor de provincie. Het bevat de strategische hoofdkeuzen voor Flevoland voor de lange termijn.