AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Onze bevolking

2 maart 2016 / Het Atelier / Dorpen en Steden

Onze bevolking

Flevoland is als nieuw land het Verenigde Staten van Nederland. Onze geschiedenis is jong en onlosmakelijk verbonden aan de immigratie van nieuwe Flevolanders. Eerst om de Nederlandse voedselvoorziening voor de lange termijn veilig te stellen. In de decennia die achter ons liggen vervulde Flevoland een sleutelrol bij het oplossen van de woningschaarste en bood het de Noordvleugel de benodigde ademruimte op de woningmarkt. Dit alles binnen een context van bevolkingsgroei en een situatie dat de mensen zich daar vestigden waar de woningen werden aangeboden. Krimp, de crisis en de trek naar de stad noodzaken tot een heroriëntatie op de demografische ontwikkelingen waar Flevoland mee te maken heeft en krijgt.

Onze bevolking werpt nieuw licht op de demografische ontwikkeling van Flevoland. We vertrekken vanuit de inzichten die de scenario’s Welvaart en Leefomgeving van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau ons leveren. Daaruit blijkt dat de steden in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland zullen blijven groeien. Datzelfde geldt voor Urk. In de Noordoostpolder krimpt de bevolking op termijn. Verder zal onze bevolking vergrijzen en zal het aantal eenpersoonshuishouden flink toenemen. Tijdens deze ateliersessie gaan we op zoek naar de nuances binnen deze ontwikkelingen en kijken we naar de differentiatie. Ook kijken we heel praktische vooruit naar de effecten van deze ontwikkelingen op het gebied van de woningbouw, mobiliteit en voorzieningen.

Bevolkingsontwikkleling Noordoostpolder

Sprekers

Het vakgebied van de demografie bestudeert de patronen in de bevolkingsontwikkeling en gebruikt daarvoor statistieken, modellen en prognoses om vooruit te kijken. Het is geen absolute wetenschap en om die reden zijn er 3 gasten uitgenodigd die alle een eigen perspectief op de werkelijkheid bieden.

Pieter Tordoir
Hoogleraar economische geografie & planologie
Pieter is bekend om zijn onderzoek naar ruimtelijk -economische patronen- waaronder de migratie tussen gebieden. Hij heeft het Daily Urban System als begrip geïntroduceerd en is onder andere bekend van het rapport De Vranderende Geografie van Nederland waarin hij de relaties tussen Nederlandse steden en regio’s in beeld brengt.
 

Co Poulus
Partner ABF Research
Co is als partner bij ABF beroepsmatig bezig met het doorvertalen van demografische ontwikkeling naar de benodigde woningbouwprogrammering door overheden en vastgoedpartijen.

 

Frank van Dam
Sr. Onderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving
Frank heeft zich bij het PBL toegelegd op het bestuderen van vergrijzing en daarover gepubliceerd. Hij onderzoekt de effecten van vergrijzing op de woningmarkt, vrijetijdseconomie, mobiliteitsvraag en de arbeidsmarkt. Er zijn steeds minder mensen die de lasten gaan dragen. In het rapport Vergrijzing en Ruimte heeft hij zijn bevindingen uitgewerkt.

Programma

2-3-2016 / Het Atelier (Stationsplein 182 Lelystad)

  • 9.30 - Welkom en aftrap: Welke demografische ontwikkelingen komen er op Flevoland af?  We groeien, gaan krimpen, worden ouder en wonen in steeds kleinere huishoudens. Is het zo zwart wit? En wat voor perspectieven biedt dit de regio?  
  • 9.45 - Pieter Tordoir gaat opzoek naar de nuances achter de cijfers en reflecteert op de inzichten die de WLO-scenario’s en de Regionale bevolkingsprognoses van het CBS bieden.
  • 10.00 - Ouderen hebben een andere leef- en behoeftepatroon dan jongeren. Tijdens de ateliersessie staat Frank stil bij de ruimtelijke effecten en gevolgen die dit heeft. Denk daarbij aan vragen als: Wat is het verhuisgedrag van ouderen, hoe zit het met oud worden in je eigen huis en trekken ouderen nog de stad uit?
  • 10.15 - Co Poulus biedt een doorkijk naar de lange termijn ontwikkeling van de woningmarkt en de Flevolandse woningmarkt in het bijzonder. 
  • 10.30 - Vragen uit het publiek
  • 10.40 - Pauze
  • 10.50 - Vraaggesprek
  • 11.45 - Conclusies & afsluiting

Aanmelden

Achtergrondinformatie

Verslag van de sessie

Het wordt nooit meer zoals het was...