AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Onze bevolking (Statistiek)

11 februari 2016 / Het Atelier

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) komt een presentatie geven over de Welvaart en Leefomgeving scenario's (WLO scenario's) en de regionale bevolkingspronoses. De provincie Flevoland zal op deze gegevens een reflectie geven. Deze sessie is voor de beleidsmedewerkers statistiek en woningbouw van alle gemeente, het waterschap Zuiderzeelanden de provincie.

Sprekers:

  • Jan Ritsema (PBL)
  • Andries de Jong (PBL)

Lees hier het verslag en de uitkomsten van deze Ateliersessie.