AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Nieuwe Flevolanders

29 maart 2016 / Het Atelier / Dorpen en Steden

Nieuwe Flevolanders

Flevoland is de provincie van de nieuwkomers, dat is al zo sinds de kolonisatie van de Noordoostpolder in de jaren veertig. Sinds de jaren zeventig is vooral de suburbanisatie vanuit Amsterdam bepalend geweest voor de groei van Flevoland. Daarnaast zien we ook migratiestromen uit andere delen van Nederland en het buitenland. De verwachting is dat de suburbanisatiegolf vanuit Amsterdam blijvend is opgedroogd tot een stroompje. Pieter Tordoir stelt dat naast de autonome ontwikkeling van de bevolking (geboorte en sterfte) de poortfunctie van Almere binnen de agglomeratie Amsterdam bepalend zal zijn voor de verdere groei van Flevoland. Almere biedt binnenlandse en buitenlandse migranten een betaalbare en kwalitatief goede leefomgeving.

Tijdens de sessie Nieuwe Flevolanders staan we stil bij de buitenlandse (kennis) migranten die zich in Almere en de rest van Flevoland vestigen. De agglomeratie Amsterdam trekt veel kenniswerkers, deze vestigen zich ook in  Almere. Is dit een aanhoudende beweging? Willen we deze groep aan ons binden en welke wensen heeft deze ten aanzien van haar leef- en woonomgeving? In Eindhoven denken ze al na over die vraag. Een andere groep is de zogenaamde MOE-landers, arbeiders uit Midden- en Oost-Europa, Polen in het bijzonder. Dit is ondertussen een niet meer weg te denken groep die structureel bijdraagt aan onze economie. De vluchtelingen uit het Middellandse Zeegebied springen op dit moment het meest in het oog. In de Horizonscan Leefomgeving en Welvaart (CPB en PBL 2015) wordt gesuggereerd dat de zowel de migratie vanuit Centraal Europa als het Middellandse Zeegebied naar Noordwest Europa een blijvend fenomeen zijn. Met onderzoekers van het Nederlandse Instituut voor Demografie (NIDI) en de VNG staan we hierbij stil en kijken we vooruit.

Sprekers

Ed Heerschap
Coördinator Living In bij gemeente Eindhoven

Ed Heerschap werkt voor de gemeente Eindhoven waar hij als coördinator Living In - in opdracht van een regionale stuurgroep (met o.a. ASML en TUE) - bezig houdt met de vraag hoe het woon – en leefklimaat voor internationals kan worden verbeterd. Dit met als doel dat kenniswerkers en hun gezinnen beter aarden in de regio en gaan optreden als ambassadeurs voor de regio.

Bart Sleutjes
Onderzoeker NIDI

Bart Sleutjes onderzoekt de ruimtelijke patronen van migratiebewegingen en probeert deze te duiden, dat doet hij zowel lokaal als regionaal. Op verzoek maakt hij deze patronen ook inzichtelijk voor Flevoland en vergelijkt deze met de rest van Nederland, daarbij werpt hij ook een blik in de toekomst.

George Groenewold
Onderzoeker NIDI
Is als senior onderzoeker verbonden aan het Nederlandse Instituut voor Demografie (NIDI) en heeft zich toegelegd op het onderzoek naar internationale migratiestromen. 

Hidde Boonstra
Adviseur Inzicht en Sturingsadvies bij KING

Is een van de opstellers van de VNG publicatie Vluchtelingen en momenteel betrokken bij vervolgonderzoek dat zich richt op de toekomstige ontwikkeling van de migratiepatronen. Hidde zal tijdens de sessie zowel terugblikken als vooruitkijken en daarbij de Flevolandse context betrekken.

Programma

29-3-2016 / Het Atelier (Stationsplein 182 Lelystad)

  • 14.00 - Welkom
  • 14.15 - Ed Heerschap
  • 14.30 - George Groenewold NIDI
  • 14.45 - Bert Sleutjes NIDI
  • 15.00 - Hidde Boonstra VNG
  • 15:15 - Pauze
  • 15:30 - Vraaggesprek o.l.v. Co Verdaas & Ruimte voor discussie
  • 16.30 - Einde

    Aanmelden

Achtergrondinformatie