AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Mobiliteit van de toekomst

16 maart 2016 / Het Atelier / Bereikbaarheid en Mobiliteit

Mobiliteit van de toekomst

Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid? Welke lange termijnontwikkelingen zijn er te onderscheiden en wat betekent dit?

Op 16 maart gaat Co Verdaas hierover in gesprek met Thomas Straatemeier, Hans Hilbers en Kris Peeters. Na korte presentaties van de sprekers zal het rondetafelgesprek gaan over wat deze ontwikkelingen betekenen voor Flevoland. Uiteraard is er ruimte voor reacties en vragen vanuit het publiek.

Sprekers

Kris Peeters
Socioloog en mobiliteitsdeskundige
'De andere Kris' noemt hij zich op zijn website. Deze Kris Peeters is niet de voormalig minister-president van Vlaanderen, maar socioloog, mobiliteitsdeskundige en ooit de eerste fietsambtenaar van Antwerpen. In zijn boek ‘Weg van mobiliteit’ introduceert hij de term ‘mobiliTijd’ en geeft hij een weergave van de mobiliteitsevolutie van de mens.

Thomas Straatemeier
Adviseur mobiliteit & ruimte Goudappel Coffeng
Als planoloog verbindt Thomas Straatemeier in zijn werk bij Goudappel Coffeng stedenbouwkundigen,  ruimtelijke ontwikkelaars en verkeerskundigen. Samen met Youngworks onderzocht hij het jongerenperspectief op mobiliteit met als resultaat onder meer een segmentatie in 5 type jongeren.

Hans Hilbers
Programmaleider Verkeer en Vervoer

Hans is werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en één van de auteurs van de ‘Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving’ (WLO 2015). In deze studie schetsen het Centraal Planbureau en het PBL 2 mogelijke toekomstbeelden voor Nederland. De WLO 2015 heeft een modulaire opzet, één van de modules is ‘Mobiliteit’.

Programma

16 maart 2016 / Het Atelier (Stationsplein 182, Lelystad)

  • 14.30 uur: Inloop
  • 15:00 uur: Welkom en inleiding Atelier Flevo-perspectieven door Co Verdaas
  • 15.10 uur: Presentatie ‘WLO 2015’ door Hans Hilbers
  • 15.40 uur: Presentatie ‘Jongeren en mobiliteit’ door Thomas Straatemeier
  • 16.10 uur: Korte reflectie van Kris Peeters op de presentaties
  • 16.30 uur: Paneldiscussie met de tafelgasten met vragen en reacties vanuit het publiek
  • 17.00 uur: Conclusies en afsluiting

Aanmelden

Voorbereiding
Ter voorbereiding op deze Ateliersessie vragen we u de segmenteringsvragenlijst die gebruikt is bij het onderzoek ‘Jongeren en Mobiliteit’ in te vullen. Dit om te kijken in welk van de 5 segmenten u valt, wanneer u een jongere zou zijn tussen de 15 en 25 jaar. De link naar de vragenlijst ontvangt u bij uw aanmeldingsbevestiging. Na het doorlopen van de vragenlijst (duur circa 5 minuten) ontvangt u een e-mail met een korte beschrijving van uw segment. Tijdens de presentatie van Thomas Straatemeier zal getoond worden hoe de deelnemers aan de Ateliersessie over de segmenten verdeeld zijn.

Achtergrondinformatie