AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Meetup Almere

23 mei 2016 / De nieuwe Bibliotheek, Almere

Meetup Almere

Flevoland werkt aan een nieuwe Omgevingsvisie, een plan voor de toekomst. Dat kan en wil de provincie niet alleen doen. De afgelopen maanden is in het atelier Flevo-perspectieven met veel deskundigen gesproken over de trends en ontwikkelingen die op Flevoland afkomen. Dit heeft een schat aan informatie en inzichten opgeleverd, waaruit diverse perspectieven volgen voor de toekomst van Flevoland. De perspectieven  gaan onder andere over circulaire economie, duurzame energie, verbondenheid met de omgeving en de identiteit van Flevoland.

Het gesprek draait nu om de Flevolanders. Hoe kijken zij aan tegen de perspectieven, herkennen ze deze. Waar zijn de partijen in Flevoland al mee bezig en waar willen ze in de toekomst mee aan de slag. In samenwerking met Stadmakerij wordt in iedere gemeente een bijeenkomst gehouden. We heten u van harte welkom om mee te komen praten over de toekomst van Flevoland!

Het programma:

 • 20.00u: Opening - Moderator Sjaak Kruis van de Stadmakerij opent de avond.
 • Trends en ontwikkelingen - Ateliermeester Co Verdaas belicht de uitkomsten van de ateliergesprekken tot nu.
 • Tafelgesprek - In een tafelgesprek met Toon Jansen (creatief ondernemer Wild Projects) en
  Danny Hempel (Doenersdreef zorg) wordt een eerste vertaling daarvan naar de relatie tussen de betreffende gemeente en de provincie gemaakt. De accenten uit dit gesprek worden bij het publiek gecheckt. Op basis daarvan wordt bepaald welke onderwerpen centraal staan in de carrousel.
 • Eerste ronde carrousel - De aanwezigen gaan uiteen in groepen van ca. 10 personen en kiezen daarbij voor een van de gekozen prioritaire onderwerpen. Zij gaan daarover in gesprek en noteren de highlights. De vragen die centraal staan zijn:
  Wat betekent van dit thema voor u en wat is uw bijdrage daaraan? Welke uitdaging(-en) ziet u voor de toekomst? Wat heeft u daarbij nodig van de provincie?
 • Intermezzo - Via foto’s uit o.a. de fotowedstrijd kiezen we de meest treffende verbeelding van de lokale identiteit en die van de bijdrage aan de provinciale identiteit.
 • Tweede ronde carrousel - Bezoekers gaan naar andere thematafel als in eerste ronde. De genoteerde highlights van de eerste groep zijn beschikbaar.
 •  Wrap-up - Vertegenwoordigers van de verschillende tafels delen met ons de belangrijkste unieke inzichten en conclusies van de tafels. Co Verdaas gaat hier kort op in, peilt de belangstelling om deel te nemen aan een verdiepingssessie en geeft informatie over het vervolg van het proces.
 • 22.15u - Afsluiting

Aanmelden is niet nodig. Wilt u alvast een inbreng leveren? Dit kan via Facebook, Twitter of door het schrijven van een gastartikel.