AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Leefbaar landelijk gebied

8 april 2016 / Het Atelier / Dorpen en Steden

Leefbaar landelijk gebied

Het landelijk gebied kent een heel eigen dynamiek. Belangrijke trends hangen samen met trends in de landbouw zoals de schaalvergroting waardoor andere boeren stoppen en erven niet meer agrarisch gebruikt worden. In de dorpen zien we dat jongeren naar de grote stad trekken en de gemiddelde leeftijd van de inwoners steeds hoger zal worden.

Wat gaat dat betekenen? Zal het landelijk gebied  van Flevoland te maken gaan krijgen met krimp? Wat doet dat met de voorzieningen in de dorpen en met de leefbaarheid van het landelijk gebied? Waar zitten de kansen? Kunnen nieuwe functies op vrijkomende erven de leefbaarheid en vitaliteit van het landelijk gebied vergroten? En hoe verhouden deze functies zich met de schaalvergrotende landbouw?

Op 8 april gaat Co Verdaas over dit thema met Tialda Haartsen, Wouter Tooren en Miranda Reitsma in gesprek. Na de korte presentaties van de sprekers zal het rondetafelgesprek gaan over wat deze ontwikkelingen betekenen voor Flevoland. Uiteraard is er ruimte voor reacties en vragen vanuit het publiek.

Sprekers

Miranda Reitsma
Reitsma Stedenbouw

In 1998 richtte zij Reitsma Stedebouw op. Zij was tot voorjaar 2011 Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van Noord- Holland en is nu voorzitter van diverse welstandscommissies in Noord Holland en kwaliteitsadviseur in de Hoeksche Waard. De laatste jaren doet zij met het team NieuwLandschap en het Polderlab onderzoek in het buitengebied naar de wisselwerking tussen de sociaaleconomische dynamiek en het landschap.

Tialda Haartsen
Universitair Hoofddocent Culturele Geografie bij de Rijksuniversiteit Groningen

Tialda haar onderzoek richt zich enerzijds op de relatie tussen leefbaarheid, voorzieningen en bevolkingsontwikkelingen, en anderzijds op motieven van migranten van en naar het platteland. Zo heeft ze onderzoek gedaan naar jongvolwassen terugkeerders naar de Noordoostpolder. Tialda Haartsen is de wetenschappelijk coördinator van het Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland (KKNN) en heeft in 2014 met het Team Midterm Review Team het Nationaal Programma Bevolkingsdaling geëvalueerd, in opdracht van Ministerie van BZK. Ze is geboren en getogen op een boerderij in de Noordoostpolder. Zij zal een bijdrage leveren vanuit leefbaarheid, voorzieningen en (terug)migratiemotieven.

Wouter Tooren
Omgevingspsycholoog bij Eyckveld

Wouter is naast zijn werk als omgevingspsycholoog bij Eyckveld (bureau voor omgevingspsychologisch onderzoek), ook werkzaam als universitair docent omgevingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 2012 heeft Eyckveld in Zeeuws Vlaanderen een studie gedaan naar wat mensen zelf ervaren van een gebied met krimp. Wouter zal een bijdrage leveren vanuit de omgevingspsychologische kant op thema’s als krimp, vergrijzing en het wegtrekken van agrariërs.

Inge Vleemingh
Landschapsarchitect bij Alterra

Opgegroeid in een plattelandsdorp in de Achterhoek aan de IJssel kent zij alle ins en outs van het landelijk gebied, inclusief het boerenbedrijf, natuur en dorpsgemeenschappen. Tijdens haar studie werk leerde zij de andere kijk op het platteland kennen, die vanuit de stad. Juist in deze tijd van tegenstellingen tussen bevolkingsgroei – krimp, welvaart – crisis en goedkoop – duurzaam is het belangrijk dat deze twee elkaar weer weten te vinden, op wat voor manier dan ook.

Programma

16 maart 2016 / Het Atelier (Stationsplein 182, Lelystad)

  • 9.30 - Welkom en inleiding door Co Verdaas
  • 9.45 - De gasten aan het woord
  • 11.00 - Pauze
  • 11.15 - Rondetafelgesprek met vragen uit het publiek
  • 12.30 - Afsluiting

    Aanmelden

Achtergrondinformatie