AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Klimaatverandering in Flevoland

7 maart 2016 / Het Atelier / Milieu, energie en Klimaat

Klimaatverandering in Flevoland

Het klimaat is aan het veranderen. Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren. Maar de afgelopen eeuw speelde ook de mens een grote rol, door de uitstoot van broeikasgassen als koolstofdioxide en methaan. Voor een bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland is kennis over het toekomstig klimaat van groot belang. Welke klimaatverandering Nederland mogelijk te wachten staat, staat beschreven in de KNMI-klimaatscenario's voor Nederland. Volgens de (KNMI'14-)klimaatscenario’s moeten we in de toekomst in Nederland rekening houden met hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere buien en kans op drogere zomers.

Wat betekent dit voor de toekomst van de provincie Flevoland? Hierover gaat Co Verdaas op 7 maart in gesprek met Pier Vellinga, Sanda Lenzholzer, Jan Verhagen en Albert Remmelzwaal. Het gesprek zal gaan over de klimaatverandering en de betekenis hiervan voor (de inrichting van) het stedelijke en landelijke gebied, en de wateren rondom Flevoland.

Sprekers

Pier Vellinga
Emeritus Hoogleraar Klimaatverandering en maatschappelijke implicaties 
Klimaatbestendig maken van ruimtelijke ordening. Wat is er in ons gebied nodig om in te spelen op klimaatverandering? Welke kansen biedt klimaatverandering?Albert Remmelzwaal
Adviseur bij Rijkswaterstaat
Albert is werkzaam als adviseur bij Rijkswaterstaat. Hij is 5 jaar actief geweest als kennismanager bij het Deltaprogramma IJsselmeergebied en kan vanuit zijn ervaringen binnen het deltaprogramma vertellen over de betekenis van de klimaatverandering voor de wateren rondom Flevoland.

Jan Verhagen
DLO Onderzoeker. Expertises: Klimaatverandering, Landbouw, Landbouwsystemen
Als onderzoeker voor Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) van de Wageningen University liggen de expertises van Jan voornamelijk op het gebied van klimaatverandering, landbouw en landbouwsystemen.


Sanda Lenzholzer
Asociate professor. Expertises: Klimaatverandering, Landinrichting, Landschapsarchitectuur, stedenbouw
Sanda is van huis uit landschapsarchitect en stedelijk ontwerper. In 2010 behaalde zij haar doctoraat op urban climate responsive design. Ook schreef zij het boek Het weer in de stad - Hoe ontwerp het stadsklimaat bepaalt.

Programma

07-03-2016 / Het Atelier (Stationsplein 182, Lelystad)

  • 14.00 - Welkom en inleiding door Co Verdaas
  • 14.15 - Pier Velllinga aan het woord over de Klimaatverandering. Waar komen we vandaan, waar staan we nu, waar gaan we naartoe? 
  • 14.45 - Korte reflectie van Sanda Lenzholzer, Jan Verhagen en Albert Remmelzwaal op de betekenis van de klimaatverandering voor hun vakgebied.
  • 15.00 - Vragen uit het publiek
  • 15.15 - Pauze
  • 15.30 - Rondetafelgesprek

Aanmelden

Achtergrondinformatie

 

Verslag van de sessie

Verkoop je vakantiehuisje in Spanje, in Flevoland is het beter toeven