AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

In gesprek met Wouter Jan Verheul

14 januari 2016 / TU Delft

In gesprek met Wouter Jan Verheul

In onze zoektocht naar de identiteit van Flevoland, stuitten we op een artikel van dr. Wouter Jan Verheul: Plaatsgebonden identiteit, het anker voor stedelijke ontwikkeling.

Zou plaatsgebonden identiteit ook het anker kunnen zijn voor regionale ontwikkeling? En zo ja, hoe achterhalen we die plaatsgebonden identiteit voor Flevoland? Over deze en andere vraagstukken spreken we op 14 januari met Verheul.

Dr. Wouter Jan Verheul is bestuurskundig adviseur met expertise op het gebied van onder meer publiek leiderschap, ruimtelijke ordening, stedelijke gebiedsontwikkeling, place marketing, architectuur & urban design. Sinds het afronden van zijn promotieonderzoek is hij tevens als onderzoeker verbonden aan de TU Delft, Faculty of Architecture, sectie Urban Development Management en is hij associé bij het architectuurinstituut van Rotterdam (AIR).