AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

In gesprek met Pieter Tordoir

29 januari 2016 / Amsterdam

In gesprek met Pieter Tordoir

Pieter Tordoir is hoogleraar economische geografie en planologie aan de Universiteit van Amsterdam en heeft daarnaast een praktijk voor onderzoek en strategische beleidsadvisering in Amsterdam. Hij heeft het begrip daily urban system geïntroduceerd en tracht vanuit dat concept grip te krijgen op de manier waarop mensen en bedrijven zich bewegen. Naar aanleiding van zijn onderzoek de veranderende geografie van Nederland trekt hij de conclusie dat traditionele, bestuurlijke grenzen van steden steeds meer aan betekenis verliezen. Mensen en bedrijven bewegen zich namelijk heel anders dan enkele decennia geleden. Dat heeft consequenties voor de manier waarop de overheid omgaat met de opgaven waar zij voor staat op het gebied van bijvoorbeeld arbeid, huisvesting, toelevering en voorzieningen. We gaan met hem in gesprek over de bewegingen en relaties die hij ziet tussen Flevoland en haar omgeving.