AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

In gesprek met Joop Schippers

26 januari 2016 / Utrecht

In gesprek met Joop Schippers

Joop Schippers is hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht. Recent heeft hij als hoofdauteur bijgedragen aan het rapport 'Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt'. In het onderzoek stond de vraag centraal wat de beste manier is om in de toekomst het werk zo te organiseren dat ieders talent optimaal tot zijn recht komt en men daarmee ook een bijdrage levert aan de maatschappij? Mensen moeten zich hierbij ook prettig voelen en het tot hoge leeftijd kunnen volhouden. Dat komt dus neer op een balans tussen aandacht voor individueel welzijn, maatschappelijk belang en organisatie-effectiviteit. We zijn erg benieuwd naar de inzichten die Joop heeft ontwikkeld en welke betekenis deze voor Flevoland kunnen hebben. Het rapport kan worden gedownload via: http://www.uu.nl/nieuws/whitepaper-op-weg-naar-een-duurzame-arbeidsmarkt