AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

In gesprek met Frank van Dam

19 februari 2016 / Den Haag

In gesprek met Frank van Dam

Frank van Dam is als senior onderzoeker verbonden aan het Planbureau voor de Leefomgeving. Zijn onderzoek richt zich op vergrijzing en krimpprocessen. Hiermee krijgt Flevoland in toenemende mate te maken. Met Frank willen we verkennen tegen welke vraagstukken je dan aanloopt als regio.

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2013_Vergrijzing%20en%20ruimte_450.pdf