AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

In gesprek met Demelza van der Maas

18 januari 2016 / Amsterdam

In gesprek met Demelza van der Maas

Demelza van der Maas (1983) heeft een eigen museum- en erfgoed consultancy bureau. In mei 2014 promoveerde Demelza op een onderzoek naar erfgoed, identiteit en binding in de IJsselmeerpolders, getiteld ‘Verleden boven Water’.

Zij concludeerde dat in Flevoland de geschiedenis nog dagelijks gemaakt en geleefd wordt. En dat er dus geen sprake kan zijn van een onveranderlijke, collectieve historische identiteit.

Betekent dit dat onze zoektocht naar de identiteit zinloos is? Of is er meer over te zeggen? Met Demelza gaan we in gesprek over haar bevindingen en juist deze vragen.