AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Groene economie

29 maart 2016 / Het Atelier / Economie en onderwijs

Groene economie

Een Biobased Economy is een economie waarbij je in tegenstelling tot de petrochemie-economie of aardolie-economie gebruik maakt van hernieuwbare grondstoffen. Hernieuwbare grondstoffen zijn grondstoffen die steeds weer aangevuld kunnen worden, denk hierbij aan planten, algen of zeewier. Ook gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie worden hierbij ingezet voor niet-voedseltoepassingen. Deze biomassa wordt gebruikt voor de productie van materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie (elektriciteit en warmte). Drijfveren voor de transitie naar een Biobased Economy zijn verduurzaming, economische kansen voor nieuwe producten, energie- en grondstofzekerheid en verbetering van de economie in de landbouw.

De Biobased Economy neemt een belangrijke plaats in de circulaire economie en is een omvangrijke en gezamenlijke opdracht voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het biedt nieuwe kansen voor het bedrijfsleven. Zeker omdat Nederland sterk is in chemie, agrofood en logistiek, is de Biobased Economy een van de manieren waarop Nederland groene groei kan realiseren.

De transitie naar een meer Biobased Economy gaat niet vanzelf. Partijen moeten bereid zijn om hun traditionele manier van werken te wijzigen en in dienst te stellen van het hogere, circulaire belang. Bijvoorbeeld het slopen van gebouwen en woningen moet duurzamer gebeuren en het gesloopte materiaal moet opnieuw ingezet worden in een hoogwaardige toepassing. Dit vergt een andere manier van werken in de keten en vraagt ook om andere financiële afspraken en aanbestedingsprocedures.

Dat de biobased kansen biedt op lange termijn lijkt evident, maar hoe ziet dat perspectief er nou echt uit? Krijgt de Biobased Economy al daadwerkelijk vorm en welke kansen liggen er voor Flevoland voor Biobased Economy? En voor welke opgaven komen we dan te staan? Over deze vragen gaat Co Verdaas in de sessie Groene Economie in gesprek met Jacqueline Cramer, Erik van Seventer en Kees Kwant.

Sprekers

Jacqueline Cramer
Directeur van het Utrecht Sustainability Institute (USI)

Naast dat Jacqueline directeur van het USI is, is zij ook hoogleraar duurzame innovatie aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is zij actief binnen de Amsterdam Economic Board als trekker van het thema duurzaamheid.

 

Erik van Seventer
Business Unit Director Wageningen UR

Erik doet onderzoek naar de kansen van de Biobased economy en is binnen de Wageningen Universiteit verantwoordelijk voor het thema Bio-based economy.

 

Kees Kwant
Senior Expert Bioenergy and Biobased Economy bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Hij is vastbesloten om een ​​meer duurzame samenleving te realiseren door het ontwikkelen en implementeren van hernieuwbare energiebronnen (met name biomassa) in een internationale omgeving.

Programma

29-3-2016 / Het Atelier (Stationsplein 182 Lelystad)

 • 9.00 - Inloop
 • 9.30 - Jacqueline Cramer aan het woord over Biobased economie, betekenis hiervan voor de Metropool Regio Amsterdam
 • 10.00 - Erik van Seventer aan het woord over de economie binnen Biobased economie
 • 10.20 - Kees Kwant schetst een structuurbeeld voor Nederland
 • 10.40 - Korte pauze
 • 10.50 - Rondetafelgesprek
 • 12.00 - Einde

Aanmelden

Achtergrondinformatie

 • USI is een netwerkorganisatie op het gebied van duurzaamheid, die inzet op het verbinden van de belangrijkste kennisinstellingen in de regio Utrecht met de markt (bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties). USI richt zich op de overgang naar duurzame stedelijke regio’s, en richt zich met name op de circulaire economie en energie-efficiëntie van de gebouwde omgeving.

 • De Amsterdam Economic Board heeft als missie om de welvaart en het welzijn in de metropoolregio Amsterdam duurzaam te versterken. Dit doen zij door samen met bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen in te zetten op samenwerking, innovatie en economische groei. De ambitie is dat de metropoolregio Amsterdam in 2025 tot de top-3 van Europese innovatieve regio’s behoort. De regio kan dit bereiken door innovatieve oplossingen voor grootstedelijke uitdagingen te ontwikkelen, die bijdrage aan de leefbaarheid.

 • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert het programma Biobased Economy uit in opdracht van én samen met het ministerie van Economische Zaken. RVO verbindt de biobased activiteiten van een groot aantal programma's vanuit een overkoepelende overheidsvisie op de Biobased Economy. Concrete werkzaamheden van de RVO bestaan uit het wegnemen van remmende regelgeving voor groene groei, en het monitoren van de voortgang van Biobased economy in Nederland gemonitord.

 • Erik van Seventer: ‚Petrochemie maakt plaats voor biobased economy'