AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Gesprek met Hans Benschop

25 november 2015 / Atelier Flevo-perspectieven

Gesprek met Hans Benschop

Hans is directeur van het Trendbureau Overijssel. De missie van het Trendbureau Overijssel is het, door verkennen van trends, leveren van een inhoudelijke bijdrage aan het debat over relevante beleidsonderwerpen tussen maatschappelijke partners in de provincie Overijssel. Het is belangrijk dat de uitgevoerde trendverkenningen goed aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen in Overijssel én de onderwerpen die bij provincie en lokale overheden op de agenda staan. 

We gaan in gesprek met Hans om de kunst af te kijken. We willen van hem leren hoe het trendbureau Overijssel haar onderzoeken aanpakt en vanuit welke context dat gebeurt. De elementen die ons daarin aanspreken kunnen we vervolgens gebruiken bij het vormgeven van ons eigen onderzoek dat de basis vormt voor de perspectiefontwikkeling.