AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Flevoland 3.0

26 februari 2016 / Het Atelier / Samenleving en Bestuur

Flevoland 3.0

Flevoland heeft een jonge bestuurlijke geschiedenis. De enige oude gemeente is Urk. Alle andere gemeenten zijn jonger. Het instellen van de provincie Flevoland als 12e provincie van Nederland, werd op 27 juni 1985 bij wet besloten. Op 1 januari 1986, nog maar 30 jaar geleden, ontstond de provincie daadwerkelijk. Ondanks dat het een jonge provincie is, heeft ze te maken met dezelfde vraagstukken als andere provincies. Wat verwachten wij van ons bestuur in Flevoland, ook het provinciale bestuur, nu en in de toekomst? Deze vraagstukken moet we plaatsen tegen de achtergrond dat het aantal inwoners, van nu ruim 400.000, in de komende decennia nog aanmerkelijk gaat stijgen. Ook Flevoland krijgt meer oudere inwoners, het aantal eenpersoonhuishoudens zal groeien, dorpen kunnen enerzijds te maken krijgen met krimp en anderzijds zijn er een paar steden die nog gaan groeien. Uitdagingen zijn er op het vlak van duurzaamheid, het behoud en versterken van een attractief landschap.

Ook krijgt deze provincie te maken met omvangrijke beheeropgaven; in steden, dorpen en in het buitengebied. Hoe gaat het bestuur hier mee om? Hoe wordt er dan samengewerkt? Hoe gaan we om met participatie? Wat verwachten de inwoners zelf van de betrokkenheid bij het bestuur? Een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende participatie-samenleving is sociale cohesie. Hoe gaat dat in Flevoland uitpakken? Waar ligt de rol van Provinciale Staten en de gemeentenraden als het gaat om maatschappelijke initiatieven? Hoe is de samenwerking tussen verschillende bestuurslagen? Kortom: op het vlak van bestuur en samenleving liggen vele uitdagingen. In deze Ateliersessie willen we bovenstaande vraagstukken aan de orde stellen. Niet meteen om alle antwoorden te krijgen, het blijft een zoektocht. Waar het om gaat, is om goed de grote vraagstukken die op het vlak van bestuur en betrokkenheid van de samenleving liggen over het voetlicht te brengen.

Sprekers

Ferenc van Damme
Communicatiestrateeg en beleidsontwikkelaar ‘Participatie’ bij de provincie Overijssel
Hij is voor de provincie Overijssel al 7 jaar bezig op andere manieren de 'kracht uit de samenleving' aan te boren en het tweerichtingsverkeer met verschillende ‘soorten’ inwoners te stimuleren. Vooral ook met de groeiende groep mensen die zich niet meer vertegenwoordigd voelen door instituten en overheden.

Hein Pieper
‎Dijkgraaf bij Waterschap Rijn en IJssel 
Hein is de bedenker van het begrip "Rijnlands Denken". In dit denken staan zaken als het zelforganiserende en zelflerende vermogen van mensen, waardengedreven sturen, subsidiariteit centraal. Sinds 2011 is hij dijkgraaf van het Waterschap Rijn en IJssel. Ook is hij politiek actief, momenteel is hij partijvoorzitter van het CDA Overijssel.

Programma

26-02-2016 / Het Atelier (Stationsplein 182, Lelystad)

 • 10.00 – Welkom en aftrap: Co Verdaas
 • 10.15 – Inleiding door Hein Pieper
 • 10.45 – Inleiding door Ferenc Van Damme
 • 11.15 – Vragen uit het publiek
 • 11.30 – Pauze
 • 11.40 – Discussie
 • 12.25 – Conclusie en afsluiting

Uw bent van harte uitgenodigd om bij deze Ateliersessie aanwezig te zijn. Ateliermeester Co Verdaas zal een korte aftrap doen, waarna twee gastsprekers een inleiding zullen verzorgen. Daarna zal er onder voorzitterschap van Co Verdaas een discussie worden gevoerd.

 

Achtergrondinformatie

 • Participatie vergt inzet, helderheid en zorgvuldigheid
 • Waaranders
 • Elimineer ‘de Burger’!
  Ferenc van Damme, communicatiestrateeg en beleidsontwikkelaar ‘Participatie’ bij de provincie Overijssel, en de enige ambtenaar in Nederland met 3 Grammy nominaties en een Edison op zijn naam, leidt een vurige interactieve discussie met overtuigende cijfers, inspirerende praktijkervaringen en werkbare inzichten.

  De provincie Overijssel is al 7 jaar bezig op andere manieren de 'kracht uit de samenleving' aan te boren en het tweerichtingsverkeer met verschillende ‘soorten’ inwoners te stimuleren. Vooral ook met de groeiende groep mensen die zich niet meer vertegenwoordigd voelen door instituten en overheden; nu meer dan 66% van de inwoners. Conventioneel communiceren en toepassen van traditionele 'burgerparticipatie' met ‘the usual suspects’ levert minder en minder op, dat is duidelijk. En de enigen die nog serieus over 'burgers' spreken zijn militairen en bureaucraten; wie kent er persoonlijk een normaal mens die zichzelf 'burger' noemt of voelt?

  Maar wat werkt er dan wel? Hoe betrekken wij onszelf bij mensen die vitaal hun eigen weg zoeken, en die in een soort stille revolutie een nieuw soort samenleving aan het maken zijn? Kennis van doelgroepen, zelfinzicht, een realisatie van jouw plek in een razend snel ontwikkelende wereld om ons heen en een dramatisch andere houding van onszelf zijn essentieel voor een zinnig streven naar dialoog in een vitale, samenredzame ‘doe-democratie’!
  Meer info: http://www.nederlandkantelt.nl/projecten/ferenc-van-damme/

Verslag van de sessie

Elimineer de burger