AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Expeditie Mobiliteit van de toekomst

3 februari 2016 / Arnhem Centraal / Luxor Live

Expeditie Mobiliteit van de toekomst

Op woensdag 3 februari organiseert RuimteVolk de Expeditie Mobiliteit van de toekomst: de toekomst van bereikbaarheid. Wat zijn de trends in mobiliteit die van invloed zijn op bereikbaarheid? En wat betekenen die voor het werken aan de ruimte, aan de infrastructuren en de knooppunten?

Lees hier meer: http://expeditiemobiliteit.ruimtevolk.nl/