AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

De gezonde provincie

6 april 2016 / Het Atelier

De gezonde provincie

Dat gezondheid een urgent en belangwekkend maatschappelijk thema is, leidt geen twijfel. Welke definities zijn er door de tijd heen gegeven aan de term ‘gezondheid’? Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen op dit gebied op (middel)lange termijn en wat betekent dit? Op 6 april gaat Co Verdaas hierover in gesprek met 4 personen uit het werkveld van gezondheid. Zowel de nationale, provinciale en lokale kant zal worden belicht. Na korte presentaties van de sprekers zal het rondetafelgesprek gaan over wat deze ontwikkelingen betekenen voor Flevoland. Uiteraard is er ruimte voor reacties en vragen vanuit het publiek.

Sprekers

Guus de Hollander
Senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving

Guus de Hollander neemt ons deze middag mee in de verschillende visies die er in de loop van de tijd zijn geweest ten aanzien van het thema ‘gezondheid’. Van het klassieke beschermings­paradigma naar een tijd waarin onderwerpen als vergrijzing en zorgtransitie de boventoon voeren.

Tamara Pieterse en Roelinde Bakker
Roelinde Bakker is Projectmanager Innovatie bij Zilveren Kruis Achmea. Haar collega Tamara Pieterse is werkzaam als Senior Manager Zorginkoop Langdurige Zorg. Op 6 april behandelen zij aansprekende trends in de zorg en consumenten uit het Trendrapport Innovatie 2015 dat door Achmea is uitgevoerd. Daarbij zal het belang van de volledige keten benadrukt worden, vanuit het perspectief van de klant en het belang van samenwerking. Tot slot zullen de ontwikkelingen in de langdurige zorg toegelicht worden.

Elleke Leijten
Coördinator van het sociaal wijkteam Zuid Oost Lelystad

Elleke Leijten vertelt over hoe Lelystad investeerde in multifunctionele accommodaties (MFA’s) zoals De Waterbever waar het concept ‘Welzijn op recept’ werd ingevoerd. Zij is één van de initiators van dit concept in Lelystad waarbij de huisarts niet uitsluitend meer verwijst naar een medisch specialist maar ook recepten voor ‘welzijn’ uitschrijft.

Suzan van Dijken - GGD Flevoland
Suzan van Dijken van de GGD Flevoland neemt ons mee in deToekomst Verkenning Flevoland. Dit onderzoek geeft een beeld van waar we staan en wat de trends zijn.

 

 

Programma

06-04-2016 / Het Atelier (Stationsplein 182 Lelystad)

  • 14.30 uur - Inloop
  • 15.00 uur - Welkom en inleiding Atelier Flevo-perspectieven door Co Verdaas
  • 15.10 uur - Presentatie van Guus de Hollander van PBL
  • 15.25 uur - Presentatie door Suzan van Dijken van de GGD Flevoland
  • 15.40 uur - Presentatie van Roelinde Bakker en Tamara Pieterse van Zilveren Kruis Achmea
  • 15.55 uur - Presentatie door Elleke Leijten, coördinator sociaal wijkteam
  • 16.10 uur - Pauze
  • 16.25 uur - Ronde tafel gesprek met de tafelgasten met tijd voor vragen en reacties vanuit het publiek
  • 17:15 uur - Conclusies
  • 17.30 uur - Afsluiting


Aanmelden

Achtergrondinformatie