AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Bodem, productiefactor onder druk

18 april 2016 / Het Atelier / Milieu, energie en Klimaat

Bodem, productiefactor onder druk

De bodem als productiefactor staat onder druk. Boeren in Flevoland maken zich zorgen over hun bodem. De opbrengsten blijven achter bij de verwachting. Bodemdaling en een afname van de bodemkwaliteit zijn negatief van invloed op de productiviteit. Voltrekt zich in stilte een ramp? Wat is er nodig om de vermaarde Flevolandse bodem ook in de toekomst een duurzame productiefactor te laten zijn?

De jonge Flevolandse polderbodem is een factor van betekenis. Voor álle Flevolanders maar in het bijzonder voor agrarisch Fleoland. Het is hét natuurlijk kapitaal van de sector en daarmee van de Flevolandse economie.

De oorzaken van achteruitgang moeten gezocht worden bij het zeer intensieve gebruik van de bodem, bodemdaling, de afnemende verbondenheid van ondernemers met de grond, de druk vanuit de productieketens en de hoge grondprijzen (de hoogste van Nederland).

In het atelier verkennen we de achtergronden van de teruglopende bodemkwaliteit. Wat betekent dit voor de toekomst van Flevoland. Waar zou de agrarische sector, samen met overheden, de financiële sector en ketenpartners op in moeten zetten?

Sprekers

Sjef Staps
Senior onderzoeker werkzaam bij het Louis Bolk Instituut
Sjef Staps is sinds 2007 als senior onderzoeker werkzaam bij het Louis Bolk Instituut. Hij heeft zich gespecialiseerd in duurzame ontwikkeling. Hij schreef het boek ‘Over de crisis niets dan goeds’, waarin hij de urgentie benadrukt om te reageren op de crises rond klimaat en biodiversiteit. Ook houdt hij zich bezig met diverse bodemprojecten en met projecten gericht op het verduurzamen van de voedselketen. De impact van zijn rapport t.b.v. de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (‘Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming’, april 2015), over afnemende bodemvruchtbaarheid in Flevoland, was groot.    

Anton van Vilsteren
Biologische akkerbouwer
Anton van Vilsteren is een geboren Noordoostpoldernaar. Na afronding van zijn studie aan de landbouw universiteit in Wageningen heeft hij eerst met zijn vrouw 10 jaar in de ontwikkelingssamenwerking gewerkt. Daarna heeft hij bijna 30 jaar het schoonouderlijk landbouwbedrijf aan de Sloefweg onder Marknesse verder ontwikkeld, waarvan de laatste 15 jaar als biologische akkerbouw en vollegronds groente bedrijf met een groeiende verwerkingstak. Van 2008-2016 is hij ook voorzitter geweest van Coöperatie Nautilus, een landelijke verkooporganistie voor biologisch groente en fruit.

Arnold Michielsen
Voorzitter LTO Noord provincie Flevoland
Arnold Michielsen werd in Groningen geboren, alwaar zijn ouders vanuit Zeeland neergestreken waren. In 1965 werd Groningen verruild voor Oostelijk Flevoland. Arnold nam in 1981 het ouderlijk bedrijf over. Sinds 2006 is Arnold Michielsen voorzitter van de provinciale afdeling van LTO Noord en portefeuillehouder Pacht en Grondzaken van LTO Nederland

Jan Buurma
DLO Onderzoeker LEI Wageningen UR

Jan Buurma (1953) is geboren en getogen op een gemengd akkerbouw/melkvee-bedrijf (nu pootgoedbedrijf) in Noord-Groningen. Hij studeerde (1971-1978) landbouwplantenteelt, agrarische bedrijfseconomie en bodemvruchtbaarheid in Wageningen. In zijn praktijktijd (1976) deed hij onderzoek naar de invloed van vruchtwisseling op bodemkwaliteit en gewasopbrengsten op proefboerderij ‘De Schreef’ in Biddinghuizen. Na zijn afstuderen werd hij onderzoeker op het LEI.

Tijdens zijn uitzending (1987-1992) naar een groenteteeltproject in Indonesië vond hij opmerkelijke samenhangen tussen bodemkwaliteit, gewasbescherming en gewasopbrengsten. In het jaar van de bodem (2015) was hij de bedenker van de ‘riskante grondgebruikskaart’ in het Landbouw Economisch Bericht 2015. Op dit moment werkt hij mee aan een onderzoek naar het opnieuw verbinden van akkerbouw en veehouderij.

Programma

18-04-2016 / Het Atelier (Stationsplein 182 Lelystad)

  • 9.30 - Welkom door Co Verdaas
  • 9.40 - Sjef Staps over bodemvruchtbaarheid in Flevoland
  • 10:00 - Risicovolle grondgebruikerskaart – Jan Buurma
  • 10:10 - Reflecties van de gasten
  • 10:45 - Pauze
  • 11:00 - Rondetafelgesprek met vragen uit het publiek
  • 11:45 - Conclusie en afronding

Aanmelden