AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Besluitvorming Omgevingsvisie

13 juli 2016 / Provinciehuis Flevoland

Besluitvorming Omgevingsvisie

Op 29 juni hebben de Provinciale Staten tijdens een integrale commissie Omgevingsvisie Flevoland het debat gevoerd over de Flevo-perspectieven. Vaststelling van de bestuursopdracht over de uit te werken strategische hoofdopgaven lange termijn voor de Omgevingsvisie is voorzien in Provinciale Staten op 13 juli 2016.

De vergadering start om 15.30 uur en is live te volgen.

Bekijk de agenda.